Všeobecné obchodní podmínky

aneb jak to chodí…

Podnikatel Vladimír Hajduk, identifikační číslo 76479609

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve studiu podnikatele: Vladimír Hajduk, IČ 76479609, v provozovně Tř. 1. máje 2063, Hranice, 75301 a kupujícím poskytovaných služeb.

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby a služby osobního charakteru a pro osobní hygienu na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu masáže, návštěvy či jiné procedury (emailem, SMS nebo využitím rezervačního systému) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Až na nepatrné výjimky není bohužel možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (emailem, SMS nebo nejpohodlněji přes on-line rezervační systém). Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je ve studiu příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu je pouze zákazník a má maximální pozornost a péči, nemusí se obávat souběžného ošetřování s jiným klientem.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě prosím emailem hajduk@orientalnimedicina.cz nebo SMS na číslo 774 621 485. Dále navazuje bod 2.9 těchto obchodních podmínek.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž nebo ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud dojde ke zpoždění (dopravní situace atd.), informujte mě prosím na číslo 774 621 485. Neomluvená zpoždění nebo zpoždění delší než 30 minut již mohou zasahovat do harmonogramu dalších návštěv, což je nepřípustné.

2.4. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu. Toto striktní opatření jsme zavedli s ohledem na slušné klienty, kteří na svůj termín někdy musí čekat dlouho.

2.5. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

2.8. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Za práci o víkendu účtuji příplatek 25% z ceny návštěvy. Nejsem plátce DPH.

2.9. Náhrada za zrušenou návštěvu
V případě že by k rušení návštěv docházelo opakovaně nebo jste se vůbec nedostavil/a ani se neomluvil/a, mohu Vás požádat o kompenzaci až do výše 100% ceny zrušené návštěvy. V případě, že termín zruším ze své strany, mohu vám nabídnout slevu z ceny zrušeného termínu pro vaši náhradní návštěvu.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky studia, nelze jej použít na úhradu zboží. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia www.orientalnimedicina.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 26.9.2019.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
V případě změny obchodních podmínek se uplatňují obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.