Online testy, kurzy a publikace od Vladimíra

Čím více se nás naučí relaxovat, tím lépe a lehčeji budeme zvládat den za dnem. Spousta lidí relaxuje, ale výsledek není nijak silný. Nepoužívají techniky, které umí znatelně zklidnit mysl, uvolnit tělo a utnout vyplavování nadměrného množství stresového hormonu do krevního oběhu. Samozřejmě, určitá hladina stresu je potřebná a říká se jí eustres. To je přesně ten, který nás motivuje posouvat se vpřed, zvládat problémy a zamezit tomu, abychom stáli nečinně na místě. Když je ale stresu příliš, problémy se kupí, nevidíme východisko a vyvstávají úzkosti společně s bolestmi hlavy, šíje a třeba zad, pak hladina stresového hormonu je dlouhodobě příliš vysoká. V tu chvíli se vytrácí pozitiva a mluvíme o distresu, který má na naše tělo negativní účinky.

1 hodina s mantrou OM
  • obdržíte do emailu
  • můžete si stáhnout i v online učebně
  • vhodné pro meditaci i jako harmonizace prostoru

K tomu, abychom všeobecně zlepšili náš život, je nezbytné změnit dosavadní vadné náhledy na věci a okolnosti, které se kolem nás dějí. Chápat je tak, jak skutečně existují. Rozpojit staré a nelogické názory, náhledy a nervová spojení a vytvářet nová spojení založená na chápání pravé skutečnosti – na tom, jak věci i lidé a situace fungují. Tento proces rozpojování a vytváření nových spojení můžeme označit jako transformaci. Když něco transformujeme, měníme to do nové podoby. Vytváříme nový pořádek. Přesně to je potřeba udělat s naší myslí. Popravdě jediným způsobem, jak lze mysl transformovat, je prostřednictvím meditace. To je jediný doposud ověřený způsob, jak spustit transformaci bez toho, aniž by se vytratil efekt.

Antidepresiva jsou účinným nástrojem v akutní fázi, kdy je potřeba zažehnat to nejhorší – stavy, které nás ohrožují na zdraví. Posléze je ale moudré vybrat si jako prostředek k nápravě mysli meditaci. Když totiž antidepresiva vysadíme, zjistíme že k žádné transformaci nedošlo a potíže se mohou vrátit. Proto se tabletek někteří lidé nezbaví po zbytek života. Když ale vysadíme meditaci (přestaneme se jí věnovat), efekt transformace i přesto zůstane a nevyprchá.

Meditace, které vám zde nabízím, jsou sekulární (nejde o náboženskou tématiku) a spadají do kategorie mindfulness – buddhistického konceptu všímavého rozvoje mysli. Velké pojednání o těchto meditacích, najdete zde.

Je moudré a velmi prospěšné meditovat.

Vedená vizualizace ke zmírnění stresu a úzkosti

Dovolte stresu, aby proudil pryč s každým nádechem a výdechem. Vaše tělo zpomalí a bude klidnější. Necháme odejít napětí z různých částí těla. Vyvoláme relaxační přírodní scenérii a necháme v ní rozpustit veškerý stres.

Délka nahrávky je 20 minut.

Zakoupením získáte MP3 verzi do emailu a také video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat meditaci

Uvolnění nárazové úzkosti mocnou meditací

Vzdáváme se potřeby ovládat přítomný okamžik a tím se zbavujeme úzkostných epizod. Takto se chováme. ze zvyku, neboť v minulosti se události nestaly tak, jak jsme očekávali. Uvolníme tento zavedený neprospěšný zvyk.

Délka nahrávky je 15 minut.

Zakoupením získáte MP3 verzi do emailu a také video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat meditaci

Efektivní uvolnění menších stresů

Častokrát když jsme ve stresu, nemusíme si tento stav ani uvědomovat. Uvědomíme si společně jak myšlenky přicházejí a zase odcházejí. Že nejsou naší pevnou součástí, nejsou my. Vyvoláme pocit nadšení a necháme jej proudit celým tělem.

Délka nahrávky je 23 minut.

Zakoupením získáte MP3 verzi do emailu a také video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat meditaci

Vizualizace uzdravující fontány

Naši mysl společně zavedeme k fontáně, ve které si nejdříve ovlažíme ruce a poté celý obličej. Budeme se koncentrovat na vnější faktor, který stabilizuje mysl a spouští transformační proces.

Délka nahrávky je 11 minut.

Zakoupením získáte MP3 verzi do emailu a také video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat meditaci

Rozbor v bodovém a grafickém vyjádření
Zvládnete kompletně online
Výsledek vždy zpracovávám manuálně přímo pro Vás
Doporučím Vám vhodné ošetření ve studiu

120 Kč

V tomto testu odpovíte na šest až sedm otázek ke každému odvětví a jako výsledek obdržíte bodové a grafické vyjádření poměrů. Tedy se dozvíte, kterými centry prochází energie volně, kde je potřeba přidat a kde naopak ubrat (usměrnit) tak, abyste se cítili všeobecně dobře. Ideální by bylo dosáhnout natrvalo rovnovážného stavu, který přetrvá napořád. Toho docílit nelze, neboť vše je neustále v pohybu a vzájemně na sebe působí (tedy i energie) a nic není možné udržet staticky napořád. Lze se však rovnováze přiblížit a tento stav udržovat.

Výsledek testu slouží nejen jako zajímavá informace pro vás, ale také jako výchozí a velmi dobrý indikátor, který nám pomůže rozhodnout se, jakým způsobem zakomponovat ájurvédu, pokud o ni projevíte zájem.

V ceně získáte:

bodové a procentuální vyjádření výsledku testu
doporučení vhodného typu ošetření při osobním setkání
přístup do online informačního systému
možnost naší vzájemné soukromé diskuze
Zvládnete kompletně online

Udělejte si test, díky kterému zjistíte, jaký konstituční typ jste podle ájurvédy. Online vyplníte formulář o rozsahu 40 až 45 otázek, který manuálně vyhodnotím a do emailové schránky vám zašlu výsledek.

Kromě výsledku konstitučního typu (dóša – váta, pitta, kapha) dostanete také popis příslušné dóši a navíc typické instrukce jaké zvyklosti dodržovat, aby se vaše vnitřní konstituce udržovala v co možná nejlepší rovnováze. Rovnováha dóši je totiž klíčová pro zachování mentálního i fyzického zdraví. Jak říká ájurvéda – pouze v těle s vyváženým prostředím může vyváženým způsobem proudit životní energie.

149 Kč

V ceně získáte:

test vaší konstituce podle ájurvédy
dozvíte se, který typ dóši jste – rozpoznáváme Vátu, Pittu a Kafu
obdržíte popis vaší dóši
zašlu vám doporučení, jakým způsobem udržovat dóšu v harmonii
možnost konzultace výsledku emailem
Autentický příběh v údolí Káthmándú
PDF verze zdarma
Obdržíte do emailu
Autor: Vladimír Hajduk

0 Kč

O mé pouti do nepálského Káthmándú jsem napsal elektronickou knížku, kterou v PDF nabízím zdarma. Zamýšlím se v ní nad různými, mně blízkými, tématy a také popisuji návštěvy nejznámějších míst jako například Boudhanath nebo Swayambhunath. Zmíním se také o navázání přátelství, díky kterým mohu stále dovážet orientální zboží do České republiky.

Zvládnete kompletně online

Pojďte se společně se mnou naučit jednoduché základní techniky pro uvolnění šíjových svalů a trapézů vašich blízkých. Občas nás trápí bolesti krku nebo stres, který se v krční oblasti ukládá. Osvojíte si základní jednoduché masážní hmaty, kterými můžete poskytnout nejen úlevu, ale také chvilku relaxace.

V ceně získáte:

Vladimírovo instruktážní video ze studia WANG v Hranicích
doprovodný komentář k použitým relaxačním tahům
možnost klást doplňující otázky
délka videa je 35 minut

179 Kč

Účelem videa není léčba, nýbrž navození relaxačního stavu. V případě zdravotních obtíží navštivte svého lékaře.

Zvládnete kompletně online

Díky této sestavě videí se seznámíme s hlavními účinky relaxačních metod, řekneme si něco o stresu a společnými silami za mé asistence projdeme několika vedenými relaxacemi. Zklidňující a harmonizační efekt přichází záhy po poslechu nahrávek.

Metody, které vám nabízím ve svých videokurzech, jsou zčásti založeny také na Jacobsonově progresivní relaxační technice, která na rozdíl od jiných metod přináší výsledek záhy, v podstatě již v průběhu samotné relaxace a samozřejmě i po ní. Pokud techniky opakujeme, roztočíme kolo setrvačnosti, díky kterému pozitivní účinky přetrvají delší dobu a problémy i různé výkyvy nás tak moc nevyvedou z míry.

390 Kč

Součástí balíčku jsou tyto kapitoly:

Video – Úvod k relaxaci, prospěšný a neprospěšný stres
Video – Slovem vedená relaxace obratlů a zádových svalů
Video – Průvodní slovo ke 3. části cvičení a setkání se zvířetem
Vedená relaxace – Setkání se zvířetem

V ceně získáte:

celkem 81 minut materiálu
elektronický odznak o absolvování relaxačního kurzu
možnost naší vzájemné soukromé diskuze v online učebně

Rychlá relaxace mysli a šíjových svalů

Technika pro rychlou relaxaci mysli a šíjových svalů, kterou můžete používat i několikrát denně, protože nezabere příliš mnoho času a přesto přinese osvěžení, uvědomění si přítomného okamžiku a celkové zklidnění.

Délka videa je 16 minut.

Pořízením získáte přístup k video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat video (0 Kč)

Dechové cvičení Nadi Shodhana

Nadi Shodhana a Anuloma Viloma jsou perfektní dechové techniky, které patří do souboru Pránajáma v ájurvédě – indické medicíně. Jsou jednoduché k pochopení a univerzálně můžeme říct, že velmi rychle srovnávají zahřívací a ochlazovací energie v těle, čímž zklidňují i samotnou mysl. Pojďte na to společně se mnou.

Délka videa je 18 minut.

Pořízením získáte přístup k video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat video (0 Kč)

V rychlosti zklidníme mysl

Vyčleňte si 15 minut a pojďme si říct něco o tom, jak je možné efektivně a rychle zklidnit zdivočelou mysl díky koncentraci na dech. Nejen že ho máme vždycky při sobě, ale také se může stát prostředkem základní pomoci. Pozornost na něj dokáže zmírnit stres, úzkost, rozčílení a napětí všeobecně.

Délka videa je 15 minut.

Pořízením získáte přístup k video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat video (0 Kč)

Otázky a odpovědi ze studia WANG

Nejčastější otázky a odpovědi jsem zkompletoval do 50 minutového videa ve stylu neformálního povídání ze studia WANG.

Tak si uvařte třeba dobrou kávu nebo čaj, udělejte si chvíli pohodu a pojďme si popovídat s Buddhou za zády.

Délka videa je 54 minut.

Pořízením získáte přístup k video verzi v přívětivém výukovém systému.

Objednat video (0 Kč)

Nahlížení do přehledu dárkových poukázek

Můžete nahlédnout do anonymizovaného přehledu dárkových poukázek a podrobnějších informací.

Objednat přístup

Přehled členů WANG Akademie

Můžete nahlédnout do anonymizovaného přehledu členů WANG Akademie, podívat se jak jsou ostatní daleko, sledovat svůj postup. Tabulka je interaktivní, je možné v ní filtrovat a třídit.

Členové a absolventi Akademie mají přístup bezplatně automaticky.

Objednat přístup

Tabulka přidělených odznaků

Můžete nahlédnout do anonymizované tabulky přidělených odznaků a různých dosažení. Tabulka je interaktivní, je možné v ní filtrovat a třídit.

Členové a absolventi Akademie mají přístup bezplatně automaticky.

Objednat přístup