Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

1. Udělujete tímto souhlas Vladimíru Hajdukovi, se sídlem Hromůvka 1889, Hranice I – Město, 75301, IČ 76479609, zapsanému v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Hranicích (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • dodací adresu
 • historii objednávek
 • IP adresu

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracována za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu,
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Fakturoid s.r.o. se sídlem V Pláni 532/7, 142 00, Praha – Lhotka, Česká republika;
 • Zásilkovna s.r.o. se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9, Česká republika;
 • Stripe Payments Europe Limited se sídlem 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E0, Irsko;

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu či emailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.