Ochrana osobních údajů

aneb vaše data hlídám.

Tento dokument “Ochrana osobních údajů” je platný a účinný od 1. 12. 2023.

1. Podnikající fyzická osoba Vladimír Hajduk, MBA, LL.M., se sídlem Hromůvka 1889, 753 01 Hranice, IČ 76479609, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Hranice (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

I. jméno a příjmení,
II. emailovou adresu,
III. telefonní číslo,
IV. adresu bydliště nebo sídlo.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek / rezervací a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

3. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště nebo sídlo budou zpracovány za účelem:

I. odbavení a evidenci objednávky online konzultace nebo osobní návštěvy,
II. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení,
III. zřízení a administrace uživatelského účtu.

4. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

I. odbavení a evidenci objednávky online konzultace nebo osobní návštěvy,
II. zasílání online obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte,
III. zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

5. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

6. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Kupující odesláním rezervace / odesláním objednávky souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

7. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů.

8. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese hajduk@wanghranice.cz.

10. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.