Svět pocitů nebo jemnohmotné tělo funguje na pomezí kognitivní mysli a fyzického těla a je složeno ze tří prvků: prána (energie), nádí (kanály) a bindu (esence). Nádí jsou energetické kanály, skrz něž proudí naše energie, mohou být zamotané nebo průchozí a energie jimi buď proudí nebo stagnuje. Bindú, neboli esence jsou semínka radosti, blaženosti, ohleduplnosti a soucitu. Když je naše energie přestimulovaná, může dojít k jejímu zaseknutí v horní části těla, kde pak neustále “bzučí”. Tato rychlá energie může navozovat úzkostné stavy a chronický stres. Cítíme neklid, i když odpočíváme. Jsme neustále stimulovaní, ale nikam se neposouváme.

~ Tsoknyi Rinpočhe

Všechno

vyladíme.

Jako

Buddha.

Odstraníme neprospěšné.
Nastavíme nenastavené.
S otevřeným srdcem.
Vyladíme rozladěné.
Vyrovnáme pránu.
Zcela upřímně.
Otevřeně.
Rozhovor.
Identifikace případných obtíží.
Nastavení efektivního plánu.
Pránajáma – práce s dechem.
Energetické ošetření.
Hluboce relaxační masáž.
Setrvání v prosté přítomnosti.

Všechno

vyladíme.

Jako

Buddha.

Odstraníme neprospěšné.
Nastavíme nenastavené.
S otevřeným srdcem.
Vyladíme rozladěné.
Vyrovnáme pránu.
Zcela upřímně.
Otevřeně.
Rozhovor.
Identifikace případných obtíží.
Nastavení efektivního plánu.
Pránajáma – práce s dechem.
Energetické ošetření.
Hluboce relaxační masáž.
Setrvání v prosté přítomnosti.

Kolik je na planetě lidí a kolika z nich něco zneklidňuje mysl. V životě se může stát ledacos. Každý máme karmu v jiném stavu. A každý také na život a jeho události nahlížíme jiným způsobem. Co jednoho zneklidňuje, druhý nechává bez povšimnutí. A naopak. Takové zážitky patří k pozemskému životu. Někdy nás však mohou rušit nebo dokonce brzdit natolik, že by se člověk rád na věci podíval z jiného úhlu pohledu. Z dlouhodobého hlediska dochází k obtížnému toku prány (životní energie) v nádí (kanálech) a důsledkem je nevyrovnaná psychika nebo somatické neduhy. Jedním ze způsobů, jak se na věci podívat jinak, zklidnit tělo i mysl a zkusit potíže efektivně vyřešit, je prostřednictvím zásedu s rozhovorem spojeného s dechovými cvičeními podle ájurvédy. Tato dechová cvičení jsou samostatnou oblastí v indické medicíně a mají vynikající účinky. Dále je možné tento zásed obohatit o ‘pranic healing‘, systém harmonizace prány prostřednictvím měkkého doteku ruka-tělo. Pranic healing je v ideálním případě završeno hluboce relaxační masáží celé zadní strany těla. Pro celý tento trasformační program jsem tady pro vás, připraven pomoci. Pokud mi důvěřujete.

Co mě motivovalo k otevření programu Jako Buddha?

Čím dál více z vás se ve studiu zdrží na povídání. Chcete si o něčem promluvit. Chcete znát jiný úhel pohledu. Zajímáte se o meditace, o metody vedoucí ke zklidnění. Z toho já mám opravdu velkou radost, protože tohle je cesta, která spolehlivě vede ke štěstí našemu i lidem v našem okolí. Žádná jiná cesta není takto spolehlivá. Některé z vás natolik inspiruje co ve studiu říkám, že si pořizujete knihy buď takové, které vám doporučuji a nebo si sami vyhledáváte. Studujete, přemýšlíte, pozorujete mysl. Někteří si dokonce děláte poznámky čemu úplně nemůžete přijít na kloub, nosíte knihy s sebou do studia, doslovně předčítáte a nad pasážemi debatujeme. Naprosto úžasné a záslužné! Takto pozitivně ovlivňujete svoji budoucnost právě tím, co činíte v současné době, v přítomném okamžiku.

Jsem tedy přesvědčený, že někteří lidé jsou již připraveni zabývat se čakrami, dechovými cvičeními pránajáma, podstoupit energetické ošetření prostřednictvím silně relaxační masáže a plně se věnovat práci s myslí s tím nejlepším úmyslem. Proto nyní existuje program Jako Buddha.

Jak mi může program pomoct?

Pokud se rozhodnete přijít jen na první návštěvu z celého programu, dá se podle mých zkušeností předpokládat, že výsledkem bude bezprostředně po návštěvě klidnější mysl a relaxované tělo, zklidněné energetické dráhy a práce sympatické a parasympatické části nervového systému v harmonii bez znatelnějších přetlaků. Často se stává, že převládne parasympatická část, na základě čehož dojde k mocné relaxaci, zpomalení dechu, zklidnění tělesné schránky a prořídnutí doposud přítomných fyzických projevů (bušení srdce, zhrbená ramena, napětí v šíjové oblasti, bolesti hlavy, hrubá a rychlá mluva). Všechny tyto projevy i mnohé další se zklidňují. Z dlouhodobého hlediska ale jedna návštěva nestačí. Říkávám, že jedna návštěva je jistě skvělý zážitek a nic proti tomu nemám. Zároveň ale také dodávám, že absolvování všech návštěv z programu společně s osvojením si dechových technik pránajámy, které vám doporučím na míru podle toho, co vaši mysl a tělo nejvíce tíží, přinese daleko lepší a hlubší zážitky. Současně také dochází k dlouhodobému přetrvávání efektů, které mají původ v parasympatiku.

“Vladimír mě oslovil, jestli bych chtěla v testovacím režimu vyzkoušet program Jako Buddha, když jej připravoval. Vyzkoušela jsem. Silou relaxace jsem byla mile překvapená a dodnes praktikuju pranajámu.”

Jana, Hranice

“Doposud jsem využíval relaxační masáže pro uvolnění přetížené mysli. Hledal jsem ale něco déletrvajícího a dostal jsem se do rukou Vladimírovi. U něho mi masáže a relaxace s ajurvedou prospívají dlouhodobě.”

Petr, Olomouc

“Po běžných klasických masážích mě na druhý den vždycky bolely záda a to mi nevyhovovalo. Už dva roky chodím za Vladimírem do Hranic a pasuje mi i práce s čakrami a pránou. Jsem takhle klidnější.”

Patrik, Přerov

Proč tedy?

Vytvořil jsem službu déletrvajících zásedů spojujících buddhistickou filozofii s ájurvédskými metodami.
Jejich součástí je dostatek prostoru ke kávě nebo čaji, důkladnému rozhovoru a analýze buddhistickým okem, návrhu plánu, dechovému cvičení pránajáma s mým vedením, energetickému ošetření prány způsobem ruka na tělo, setrvání ve stavu lehkého bytí s vnímáním toku energie a hluboké relaxační masáži. Věřím, že vám touto sestavou mohu pomoct nejen k běžnému uvolnění, ale současně k transformaci a srovnání energií.

Co je to, co dokáže pomáhat?

Co je to, co dokáže pomáhat?

Rozhovor

Rozhovor

Zjistíme, kdo popravdě jsme a jestli si ve skrytu duše uvědomujeme, co nás dlouhodobě tíží. Analýza je z mé strany vedená buddhistickým vnímáním a podle toho vám také odpovím, pokud to bude potřeba. Primárně slouží rozhovor k rozklíčování aktuálního stavu a zhodnocení jaké metody je vhodné použít tak, aby byl zásed co nejvíce prospěšný. Nemusíte mít obavy o své soukromí. Jako všeobecná sestra jsem zvyklý udržovat tajemství, což praktikuji i v soukromé praxi. Můžete se tedy otevřít. Funguje přímá úměra – čím více se dokážete otevřít, tím lépe dokážu sestavit plán, který přinese výsledek.

Pránajáma a nádí

Pránajáma a nádí

Nedílnou součástí zásedů v programu Jako Buddha jsou dechová cvičení vybraná na míru podle obtíží nebo podle výsledku, kterého bychom chtěli pravidelnou praxí pránajámy (práce s dechem) docílit. Může to být energetizace drah a jejich povzbuzení nebo naopak zklidňování, zpomalování a posilování schopnosti koncentrace. Pránajáma je neodmyslitelná část ájurvédy. Práce s dechem probíhá s mým vedením a instrukcemi. Techniky si osvojíte a můžete je používat následně i doma, což je žádoucí. Pravidelným praktikováním metod se harmonizační efekt prohlubuje a prodlužuje. Naučím vás i neviditelný způsob, jehož použití nejde vidět a nevzbuzuje zvídavost druhých. Použít můžeme namátkou techniky Nadi Shodhana Pranayama, Sheetali, Ujjayi, Bhramari, Bhastrika & Kapalbhati a další.

Masáž a setrvání

Masáž a setrvání

Co si budeme povídat, masáž je velice přijemná záležitost. Zastávám názor, že pracovat s myslí a transformovat její nefunkční vzorce ve funkční je nejlepší, co člověk může udělat, aby dokázal na život a svět nahlížet moudře. Jsme však zrozeni v lidském těle, které je sice jen dočasnou schránkou, přesto skrývá energetické dráhy (nádí) a distribuuje pránu. Známe čakry, které úzce korespondují s nervovou soustavou. Tento systém je možné ovlivňovat i haptickým (dotekovým) kontaktem. Přesně to se děje při masážích v programu Jako Buddha. Jde o relaxující a moc příjemné masáže spojené s šetrným tlakem na marma body. Klidné setrvání spočívá v nicnedělání a vnímání přítomného okamžiku, kterého se s vámi zúčastním. Nedělat nic, jen vnímat trio dotek – hudba – tok energie.

Jak to vyjde cenově?

Kratší zásed

3 hodiny ve studiu

Kratší vzájemná debata
Nejdeme tolik do houbky
Pránajáma (Pranic Healing Breath)
Asistované dechové cvičení
Kratší energetické ošetření prány
Kontaktním stylem ruka na tělo
Kratší setrvání ve stavu lehkého bytí
Chvíle zastavení a obyčejné vnímání
Relaxační masáž zad a šíje na lehátku
V případě vašeho zájmu

K zásedu Jako Buddha také patří:

Káva nebo čaj, kolik budete chtít.
Studio rezervováno jen pro vás.
Věnuji se vám s maximální pozorností.
Nemusíme spěchat.
V mezičasech můžeme pomeditovávat, vnímat přítomný okamžik, nedělat nic, jen pozorovat běh událostí.

3.500 Kč

3 hodiny ve studiu

Delší zásed

4 hodiny ve studiu

Delší vzájemná debata
Jdeme více do hloubky
Pránajáma (Pranic Healing Breath)
Asistované dechové cvičení
Energetické ošetření prány
Kontaktním stylem ruka na tělo
Kratší setrvání ve stavu lehkého bytí
Chvíle zastavení a obyčejné vnímání
Relaxační masáž zad, šíje, horních a dolních končetin
V případě vašeho zájmu

K zásedu Jako Buddha také patří:

Káva nebo čaj, kolik budete chtít.
Studio rezervováno jen pro vás.
Věnuji se vám s maximální pozorností.
Nemusíme spěchat.
V mezičasech můžeme pomeditovávat, vnímat přítomný okamžik, nedělat nic, jen pozorovat běh událostí.

4.500 Kč

4 hodiny ve studiu

Nejdelší zásed

5 hodin ve studiu

Delší vzájemná debata
Důkladná diskuze a mentoring
Delší pránajáma (Pranic Healing Breath)
Asistované dechové cvičení, sestavu cvičíme víckrát
Delší energetické ošetření prány
Kontaktním stylem ruka na tělo
Delší setrvání ve stavu lehkého bytí
Chvíle zastavení a obyčejné vnímání
Ájurvédská masáž Ayurveda Full Body
Více informací o masáži

K zásedu Jako Buddha také patří:

Káva nebo čaj, kolik budete chtít.
Studio rezervováno jen pro vás.
Věnuji se vám s maximální pozorností.
Nemusíme spěchat.
V mezičasech můžeme pomeditovávat, vnímat přítomný okamžik, nedělat nic, jen pozorovat běh událostí.

5.500 Kč

5 hodin ve studiu

Máte zájem nebo dotaz?

Nejčastěji kladené otázky

Stránku studia najdete také na sítích a kanál s řadou videí a vedených meditací mám na YouTube.