Mindfulness proti stresu

Snad každý jsme se v životě setkali s více či méně silnějším stresem. Někdo se s ním nepotkává často, jiný jen ve vypjatém období a někoho doslova paralyzuje a snižuje kvalitu jeho života.

Ať už se poznáváte v kterékoliv fázi nebo stres či úzkosti osobně moc neznáte, mindfulness meditace pro vás bude i tak bezesporu užitečná. Zklidní a projasní mysl, utřídí a zkrotí myšlenky, navodí pocit relaxace a všeobecné pohody. Účinně neutralizuje stres.

Krátce a jasně vám řeknu o co jde, co můžete čekat za výsledek a co přesně vám nabízím, abyste si vyzkoušeli. Případně se mnou meditovali dlouhodobě, pokud z bezplatné nahrávky zjistíte, že vám prostě sedím. Jsem tady, abych vám pomohl.

Co je to stres?


Stres je cokoli, co klade nároky na vaši mysl nebo tělo. Je to krátkodobá reakce na vnímanou hrozbu ve vašem prostředí, jako je například autonehoda v blízkosti. Váš mozek přejde do pohotovosti a zaplaví vaše tělo chemikáliemi, abyste mohli reagovat. Dokážete uhnout a vyhnout se srážce. Stresovat vás může i pozitivní událost, jako je například svatba nebo velké povýšení v práci. Je to stejné jako v případě úzkosti. Pokud stres není krátkodobý, nervový systém vašeho těla zůstává v pohotovosti. Dlouhodobý stres může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně vyčerpání imunitního systému, nespavosti, zažívacích problémů, chronických bolestí, bolestí hlavy a pocitů přetížení.

Ať už jsme sami zažili stresové pocity nebo s těmito zkušenostmi bojuje někdo, koho známe a milujeme, stres a s ním spojené příznaky ovlivňují každého z nás. Kvůli jeho silnému rozšíření v dnešní moderní době je prohloubení porozumění dopadu nadměrného stresu a úzkostí nesmírně důležité pro naši kolektivní evoluci. Všímavé zkoumání nám může významně pomoct a pozitivně posunout svět, ve kterém žijeme – uvnitř i vně. Všímavost zvyšuje náš pocit vnitřního míru, klidu a spokojenosti. Ačkoli je nadměrný stres problém, který nás jako jednotlivce i jako kulturu v mnoha ohledech těžce tíží, naučit se porozumět a pozorně pozorovat vlastní pocity může pomoci zlepšit kvalitu našeho života.

Mezi emocionální a kognitivní znaky patří

 • Pocity nervozity, starostí, strachu, paniky nebo zkázy
 • Fixace na události z minulosti nebo představy o budoucnosti
 • Očekávání toho nejhoršího scénáře
 • Pocity podrážděnosti a rozrušení
 • Potíže se soustředěním
 • Těžkosti při usínání
 • Potíže se zvládáním emocí
 • Stranění se ostatních lidí
 • Těžkosti při koncentraci na přítomný okamžik
 • Panické záchvaty

Na fyzické úrovni se stres projevuje

 • Problémy s trávením
 • Divokou srdeční aktivitou
 • Pocením
 • Závratěmi
 • Častým močením
 • Přílišným svalovým napětím
 • Nespavostí
 • Chvěním nebo třesem
 • Dušností
 • Celkovým tělesným nepohodlím

Cvičení všímavosti (mindfulness) nám poskytuje nástroje potřebné k pozorování skutečné povahy naší současné reality a pomáhá nám získat jasnost, která staví úzkost do nového světla. Trénink mindfulness podporuje zvládání stresu následujícími způsoby.

Všímavost (mindfulness) nás znovu spojuje s přítomným okamžikem.

I když se naše myšlenky o minulosti nebo budoucnosti mohou občas zdát až příliš skutečné, čím více cvičíme pozorování přítomného okamžiku, tím snazší je zbavit se tíhy minulých a budoucích příběhů.

Všímavost podporuje náš systém „odpočinku a trávení“, čímž snižuje stresovou reakci.

Cvičení všímavosti se přesouvá z reakce „boj nebo útěk“ k systému „odpočinek a trávení“. Tento systém, který je součástí našeho parasympatického nervového systému, zpomaluje srdce a uklidňuje mysl, čímž podporuje náš celkový pocit pohody.

Všímavost může pomoci trénovat mozek.

Obvyklé myšlenky, přesvědčení a související chování jsou neuvěřitelně silné kvůli nervovým drahám, které se spouštějí téměř automaticky na základě příběhů, které jsme se v průběhu života naučili přijímat jako pravdu. Když vědomě získáváme kontrolu nad svými myšlenkami, přepojujeme mozek vytvářením nových nervových drah. Přitom využíváme myšlenky a přesvědčení, které navozují pohodu.

Všímavost posouvá naše vnímání sebe sama.

Prostřednictvím praxe všímavosti začínáme posouvat představy, které o sobě máme. Bylo prokázáno, že všímavost posiluje pozitivní sebevědomí a podporuje soucit k sobě i druhým. Pozorováním naší vnitřní zkušenosti s větším soucitem snižujeme napětí, které přichází s náročnějšími situacemi.

Všímavost zvyšuje naše povědomí o spojení mysli a těla a podporuje relaxaci.

Prohloubením všímavosti vůči fyzickému tělu můžeme podpořit relaxaci (například uvolněním napětí čela nebo křečí žaludku) a také podpořit duševní klid. Tímto způsobem pochopíme, jak jsou mysl a tělo vskutku propojené nádoby.

Všímavost nám pomáhá regulovat reakci na různé stresory.

Výzkum ukázal, že cvičení všímavosti pomáhá regulovat emoce. Jak začínáme získávat větší vhled do svých emocí a jejich řízení, snižujeme svůj sklon ztrácet se v úzkostných myšlenkách a pocitech.

Přijměme zodpovědnost.

“Všechno, včetně našich vlastních prožitků, radosti, štěstí, smutku, bolesti… to všechno má své příčiny a podmínky. Ze své přirozenosti usilujeme o štěstí, radost a spokojenost a nechceme problémy, utrpení, úzkost, stres, osamělost a podobně. Štěstí ale nepřijde jen díky modlení a přání. Ne. Musíme znát příčiny štěstí, klidné mysli. Podobně úzkost, stres, vztek, nenávist… ty také neodejdou díky modlitbě. Musíme se vypořádat s příčinami těchto negativních emocí. Tak můžeme tyto negativní rušivé emoce omezit. Buddhismus, jak už jsem řekl, se nespoléhá na modlitbu, ale na cvičení mysli, na analyzování skutečnosti, příčin a následků. Metodu analýzy využívají i vědci – zkoumají příčiny. V medicíně jsou bolesti příznaky nemoci. Chceme-li vyřešit příznaky, bolest, musíme se zaměřit na příčiny. A to je podobné. Buddhistický přístup spočívá v analýze samotných emocí, samotné mysli a vnitřních a vnějších podmínek. Příčina většiny potíží není vně, nejsou to naši nepřátelé. Skutečným původcem potíží jsou vaše vlastní negativní rušivé emoce. Právě ty jsou skutečným výtržníkem. Dokud tento výtržník vyvíjí aktivitu, pak můžete mít ty sebelepší hmotné podmínky a klidné mysli přesto nedosáhnete. Jakmile ten vnitřní výtržník ztratí sílu, potom nezáleží na vnějším prostředí, na okolnostech – i když budou nepříznivé, můžete si zachovat klidnou mysl. Toho dosáhnete cvičením mysli, ne modlitbami, ne vírou, ale prostým duchovním cvičením, analýzou, bdělostí. Tento aspekt se netýká náboženství, ale prostého cvičení mysli. Někdy říkám, že se všichni učíme tělesné hygieně a věnujeme jí pozornost, abychom dosáhli dobré fyzické kondice, abychom předešli nemocem a tak dále. Podobně existuje hygiena emocí – jak předcházet negativním emocím a pokud přecejen vzniknou, lze se s nimi vypořádat. To můžeme považovat za akademický obor o tělesné pohodě a duševní emocionální pohodě.”

Jeho Svatost 14. dalajláma
z dokumentu Dalajlama v Buddhových stopách

Tři pilíře všímavého myšlení

Uvolněte snahu být dokonalou bytostí
Usilovat o dokonalost je ztracený případ, pokud jde o udržení mysli, protože dokonalost v této praxi neexistuje. Vzhledem k tomu, že všímavost není o nahlížení na určité zkušenosti jako na „správné“ nebo „špatné“, je důležité, abychom se vzdali touhy dosáhnout dokonalosti ve své praxi.

Cvičte se v neposuzování svých zkušeností
Při rozvíjení praxe všímavosti, která pomáhá zvládat stresové situace a reakce, je prvořadé procvičovat neposuzování. Je to základ všímavosti a pomáhá nám otevřít se všemu, co prožíváme. Spíše než popírání nebo odsouvání jakýchkoli pocitů si dovolujeme čelit jim tváří v tvář. Dáváme jim prostor k nadechnutí, aby se pak mohly uvolnit.

Veďte mysl do prostoru srdce
Svou praxi všímavosti můžeme zlepšit tím, že přitáhneme pozornost k srdci, kdykoli se naše myšlenky rozběhnou nebo se točí ve staré známé smyčce. Přesunutím své pozornosti směrem k prostoru srdce otevíráme naši schopnost poctivého a soucitného pozorování všeho, co námi prochází.

K čemu mindfulness?

Existují různé typy úzkostných poruch. Tento balík mindfulness meditací není navržen jako náhrada za odbornou léčbu tam, kde je vyžadována, nýbrž má jednoduše zaplnit mezery, kde byla na cestě k hlubšímu pochopení našich emocí a zejména úzkostných zážitků vynechána všímavost.

Potýkáte-li se se závažným dlouhodobým stresem nebo těžkými úzkostmi, vyhledejte odbornou pomoc.

Vyzkoušejte moje mindfulness meditace

Seznam všech dostupných meditací je zde.

Nebudete-li s mindfulness meditacemi spokojeni, vrátím vám zaplacené peníze zpět, pokud se ozvete do týdne od objednání. Chci, abyste věděli, že mi záleží na vaší spokojenosti a je pro mě důležité, aby vám byly meditace k užitku.

Nebudete-li s mindfulness meditacemi spokojeni, vrátím vám zaplacené peníze zpět, pokud se ozvete do týdne od objednání. Chci, abyste věděli, že mi záleží na vaší spokojenosti a je pro mě důležité, aby vám byly meditace k užitku.

O autorovi

O autorovi

K výuce a přednášení mindfulness je mu inspirací americký lektor Sean Fargo, bývalý buddhistický mnich a zakladatel projektu Mindfulness Exercises, se kterým spolupracuje.