Děkuji za vyplnění otázek.

Výsledek se mi daří zpracovat a odeslat vám jej na email zpravidla do dvou pracovních dnů.