Škola čaker

Úvodní slovo

Jsem rád, že jste se dopracovali k prostudování této části mého webu. Ve většině případů se tak děje až po nějakém čase, kdy za sebou společně s návštěvníkem máme více či méně osobních návštěv, jejichž náplní jsou buď debaty nebo běžnější typy relaxačních masáží. To však neznamená, že by kurz nebyl vhodný pro ty, se kterými nemáme dlouhou historii. Po odbourání úvodního ostychu a navázání důvěrnější spolupráce u některých z nás vyvstávají myšlenky, jaké by to asi mohlo být, když se pracuje s energetickým polem člověka do hloubky, se základními čakrami a později také s jemnými „odstíny“ energie, které si v běžném uspěchaném stylu života neuvědomujeme, neboť naše mysl je přehlcená a zmatená. Dokáže mi to pomoci? Pomůže mi to změnit náhled na to, co se kolem mě děje? Budu více tolerantní? Zklidní se moje mysl?

Společně se budeme setkávat, abychom se seznámili s některými informacemi, týkajícími se energetického pole. Pracovat bez znalostí, alespoň základních, je cestou slepou, která nevede k očekávaným výsledkům. Proto je součástí Školy čaker i jednodušší teoretické studium, pro které nám velmi dobře poslouží online učebna, ve které později můžeme nastavit také individuální plán návštěv pro pokročilého studenta, to však pouze v případech dosavadního zodpovědného přístupu. V online učebně absolvujeme kromě teorie také eseje, což je úvaha spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení a to vždy ke každé čakře. Čakry nejenže jsou ovlivňovány, ale naopak také ovlivňují psychické aspekty člověka i jednotlivé tělesné okruhy. Proto je důležité zamyslet se nad otázkami, které jsou pro konkrétní čakru typické a ujasnit si, jestli jsme se všemi v souladu nebo vnímáme rozladěnost či dokonce překážku. O tom všem si při návštěvách povykládáme. Půjdeme do hloubky, pročistíme, prosvětlíme. Návštěvy probíhají vždy soukromě, skupinová setkání nejsou součástí.

Do návštěv promítám vše, co umím a čemu rozumím. Konkrétně jde o znalost anatomie díky zdravotnickému vzdělání, dlouholeté zabývání se čakrami, ladění energetického pole dotekovými technikami a masáží a pomáhají mi také znalosti, které jsem nabyl vzděláním v oblasti mentorování jednotlivců a skupin.

Pokračovat na Jak to celé probíhá.