Technické informace

Provozní a hygienický řád

Provoz studia je zajištěn na základě provozního řádku schváleného Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, územním pracovištěm v Přerově. Aktuální dezinfekční plán se zajištěnou rotací chemických přípravků, za účelem zamezení rezistence mikrobů, je k nahlédnutí v provozovně.