Meditace jsem namluvil a můžete si je u mě objednat online.
Obdržíte je do emailu a k dispozici je budete mít také v online učebně.
Jsou rozděleny do kategorií a postupně přibývají.

Ukázková meditace “Praxe pro lásku a štěstí”

K tomu, abychom všeobecně zlepšili náš život, je nezbytné změnit dosavadní vadné náhledy na věci a okolnosti, které se kolem nás dějí. Chápat je tak, jak skutečně existují. Rozpojit staré a nelogické názory, náhledy a nervová spojení a vytvářet nová spojení založená na chápání pravé skutečnosti – na tom, jak věci i lidé a situace fungují. Tento proces rozpojování a vytváření nových spojení můžeme označit jako transformaci. Když něco transformujeme, měníme to do nové podoby. Vytváříme nový pořádek. Přesně to je potřeba udělat s naší myslí. Popravdě jediným způsobem, jak lze mysl transformovat, je prostřednictvím meditace. To je jediný doposud ověřený způsob, jak spustit transformaci bez toho, aniž by se vytratil efekt.

Antidepresiva jsou účinným nástrojem v akutní fázi, kdy je potřeba zažehnat to nejhorší – stavy, které nás ohrožují na zdraví. Posléze je ale moudré vybrat si jako prostředek k nápravě mysli meditaci. Když totiž antidepresiva vysadíme, zjistíme že k žádné transformaci nedošlo a potíže se mohou vrátit. Proto se tabletek někteří lidé nezbaví po zbytek života. Když ale vysadíme meditaci (přestaneme se jí věnovat), efekt transformace i přesto zůstane a nevyprchá.

Meditace, které vám zde nabízím, jsou sekulární (nejde o náboženskou tématiku) a spadají do kategorie mindfulness – buddhistického konceptu všímavého rozvoje mysli. Kéž jsou vám meditace k užitku.

M1 – Uvědomění si podobnosti mezi námi a ostatními (8:31 min)
Budeme meditovat nad tím, zda jsou nám ostatní lidé v něčem podobní a tímto přístupem zklidníme i naši mysl.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)

M4 – Čtyři nezměrné myšlenky soucitu (7:46 min)
Vytvoříme soucítění pro nás samotné a postupně se pokusíme rozšířit jej i k ostatním, zbavit nás i ostatní neklidné mysli a nespokojenosti.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)

M8 – Praxe pro lásku a štěstí (5:15 min)
Nádech, vyživování sebe samého. Výdech, vyživování ostatních. Praxe věnování pozornosti sobě i druhým.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)

M55 – Pětiminutová meditace vestoje (7:08 min)
Naučíme se krátkou efektivní meditaci vestoje, která má velmi dobré účinky a lze ji použít zcela kdekoliv.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)

M56 – Pět minut na obnovení klidu, sebejistoty a projasnění (8:38 min)
Vytvoříme prostor pro dech, který pak sledujeme a zklidňujeme skrze něj tělo i mysl.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)

M105 – Záměry k prožití dne naplněného vděčností (10:32 min)
Osvěžíme naši mysl, odpočineme si a potěšíme někoho jiného tím, že k němu obrátíme vděčnou pozornost, aniž bychom cokoliv očekávali nazpátek.
Chci si objednat (nahrávku obdržíte do emailu)