Škola čaker

Jak to celé probíhá

Škola čaker je ve svém základu systematické a kompletně pojaté srovnání všech sedmi čaker založené na studiu základních informací o jednotlivých čakrách a následná osobní návštěva ve studiu, jejíž součástí je vždy debata o aktuální čakře, rozebrání jejích aspektů a porovnání s naším životem – dotkneme se různých témat a zkusíme si uvědomit, zda vnímáme rovnováhu, nedostatek nebo nadbytek. Dále je součástí osobní návštěvy ošetření, kdy se v relaxační místnosti věnujeme harmonizaci energie aktuální čakry kraniosakrální (dotekovou) formou, fonoforesou (ošetření zvukem a rezonancí) planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a doprovodnou hudební kompozicí s binaurálními tóny ve frekvencích příslušících konkrétní čakře.

Tímto způsobem se v základní rovině věnujeme teorii, debatě a ošetření celého energetického systému. Snažíme se dosáhnout co možná nejlepší rovnováhy. Kurz je možné absolvovat i opakovaně nebo se následně věnovat jen vybraným čakrám, které například vykazují nerovnováhu nebo si zaslouží větší pozornost.

Domácí podmínky

V klidu, v domácích podmínkách, si v online učebně prostudujete kapitolu k příslušnému energetickému centru (čakře). Kromě základních informací ke studiu je také část s esejí, ve kterém vám pokládám otázky typické pro aktuální čakru (psychika, fyzické tělo, spirituální tělo). Vyplnění této eseje a vaše odpovědi na otázky jsou podmínkou k tomu, abychom se následně mohli sejít a pracovat osobně. O některých bodech můžeme v online učebně společně debatovat v soukromé diskuzi. Ponechejte si dostatečnou časovou rezervu před návštěvou, ať se této části nevěnujete na poslední chvíli. Je důležité udělat si čas a soustředit se, nebýt ve stresu nebo nestudovat pod tlakem.

Osobní návštěva

1. Debata

Debata ke konkrétní čakře – vrátíme se k zásadním otázkám pojících se s aktuální čakrou, které se věnujeme. Pokusíme se stanovit si nejzásadnější okruh, který je v nerovnováze a se kterým bychom chtěli při ošetření pracovat.

2. Ošetření

Samotné ošetření, které probíhá v relaxační místnosti a trvá 60 minut. Většina návštěvníků si s sebou přinese volné oblečení (kalhoty a tričko), protože u terapie dotekem, zvukem a rezonancemi není potřeba odkládat oblečení.  Ošetření probíhá na klasickém lehátku nebo futonu (velká podložka na podlaze).

3. Relaxační masáž

Následovat může některá z relaxačních masáží zad a šíje (30, 45 nebo 60 minut), kterou si někteří návštěvníci oblíbili pro své blahodárné účinky a schopnost umocnit harmonizační efekt a maximálně příjemným způsobem uzavřít návštěvu.

Tato třetí část je volitelná a není povinná.

4. Individuální nástavba

Návštěvníci, kteří jsou ve VIP klubu a mají nastavený individuální plán, mohou návštěvu prodloužit ještě o další bod z tohoto plánu (delší ošetření, věnování se konkrétní čakře apod.).

Tato čtvrtá část je volitelná a týká se klientů ve VIP klubu.

Období po návštěvě

Osobní návštěvou ještě nekončíme. 🙂
Rád bych, abyste nad všemi částmi (čas před návštěvou a samotná návštěva) přemýšleli a třeba i meditovali, zkusili si uvědomit čakru, které jsme se věnovali. Zaznamenávejte všechny poznatky, změny a zapište je v online učebně do závěrečné fáze k čakře. S těmito informacemi budeme dále pracovat a zejména poslouží na úplném závěru k rekapitulaci. Úspěšné a kompletní uzavření těchto tří bodů je vždy podmínkou pro pokračování k práci s další čakrou.

Pokračovat na Harmonogram kurzu.