Jak se připravit na návštěvu?

Seznamte se prosím s nejdůležitějšími informacemi spojenými s vaší návštěvou.

– Do masérny (místnost v zadní části) není na základě hygienického řádu povolen vstup v obuvi.
– Do přední části (prodejna, konzultace) bez obav v obuvi vstupte.
– Uložte si do telefonu číslo pro kontakt 774 621 485.
– V rámci návštěvy máte 10 minut před a 10 minut po ošetření v ceně (delší čas je účtován podle hodinové sazby).
– Před ošetřením nejezte větší množství jídla, nepijte alkohol.
– Lepší zážitek si vychutnáte, odpoutáte-li se od vnějšího prostředí ztišením telefonu.
– Doporučuji vám k ošetření nosit co nejméně kovových doplňků.
– Pokud je to možné, nerozebírejme politiku.
– Buďte ke mně prosím upřímní, budu k Vám také upřímný.
– Pokud nebudete moct přijít, omluvte se prosím emailem nebo SMS zprávou.

Platba za návštěvu

Za návštěvu se ve většině případů platí bankovním převodem, údaje obdržíte do emailové schránky po návštěvě. Je to tak lepší, protože se v příjemné atmosféře nemusíme zaobírat finančními záležitostmi a navíc ceny návštěv počítám zpravidla až večer. Nedělejte si hlavu, že byste mi něco dlužili. Takový postup je v pořádku.

Konečnou cenu počítám z pevné sazby za objednanou masáž či ošetření a čas navíc (podle platné hodinové sazby), který někteří návštěvníci využívají k prodloužení ošetření nebo konzultacím.

Možné je také předplacení

Předplatíte si částku (ke které Vám přičtu 10% jako poděkování) a z té potom strháváme jednotlivé návštěvy.

Přátelé, stává se, že někdy se klienti nedokážou vytrhnout ze společenských zažitých vzorců, nedokážou sundat plastovou masku ze svého obličeje. Přál bych si, abyste tuto masku sundali a jednali se mnou férově, upřímně a byli jste k sobě zdravě a přímě kritičtí. Abyste si dokázali přiznat, že ne každý lidský krok je krokem správným směrem. Abyste uznali, že pohled druhého je třeba taktéž správný. Abyste jednali tiše. Abyste upozadili ego a upřednostnili laskavost. Vytrvejte, i kdyby to trvalo… potěšíte sebe i své okolí.

Pro tuto příležitost si dovolím vypsat nejpříhodnější myšlenky, jejichž autorem je Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, Jeho Svatost 14. tibetský dalajláma a věřím, že nám společně napomohou.

Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Jeho Svatost XIV. dalajláma

Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat mysl.

Jeho Svatost XIV. dalajláma