Škola čaker

Harmonogram kurzu

Pojďme se podívat, jakým plánem společně postupně projdeme. Jde o univerzální seznam zahrnující úvodní přípravné návštěvy a samotná ošetření, která respektují posloupnost jednotlivých čaker. Jak jsem napsal již v části Jak to celé probíhá, po úspěšném absolvování kurzu je možné domluvit si plán šitý na míru podle individuálních pokročilých potřeb.

Kořenová čakra je základní uzemňující čakra. Můžete si všimnout, že ať se věnujeme druhé, třetí, čtvrté nebo dalším čakrám, společně s ní pracujeme také s první. Vytváříme spojení vždy mezi první a vyšší čakrou, která je tématem návštěvy.

Zelená fáze: Přípravná část

1. návštěva

Slouží k prozkoumání motivace, vyjasnění jaký očekáváme výsledek a seznámení se s osnovou.
Můžeme si dát čaj a součástí návštěvy může být 30 minutová relaxační masáž zad a šíje v případě zájmu.

Modrá fáze: Relaxační masáže

2. návštěva

Obsahem setkání je 60 minutová relaxační masáž se 7 minutovým jednoduchým ošetřením všech sedmi čaker.
Návštěvu je možné prodloužit o konzultaci.

3. návštěva

Obsahem setkání je 60 minutová relaxační masáž se 7 minutovým jednoduchým ošetřením všech sedmi čaker.
Návštěvu je možné prodloužit o konzultaci.

Červená fáze: Jednotlivé čakry

4. návštěva

První čakra (Muladhara)
První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly fyzické, duchovní i duševní.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií k první čakře v online učebně.
Vyplnění krátké eseje a zodpovězení otázek vztahujících se k Muladhaře v online učebně.

Osobní návštěva:
– Debata k Muladhara čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

5. návštěva

Druhá čakra (Svádhišthána)
Je umístěna blízko pohlavních orgánů, proto se spojuje s výživou, receptivitou a emocemi. Je také spjata s kreativitou, energií, která lidstvo nutí postoupit od pouhého přežití k výživě duše: vystoupili jsme od sebezáchovy. Sakrální čakra nás vede od základní existence k přijetí toho, co činí život hoden žití.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií k druhé čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Svádhištháně v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Svádhišthána čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 2. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

6. návštěva

Třetí čakra (Manipura)
Je sídlem citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií ke třetí čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Manipuře v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Manipura čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 3. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

7. návštěva

Čtvrtá čakra (Anahata)
Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií ke čtvrté čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Anahatě v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Anahata čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 4. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

8. návštěva

Pátá čakra (Višuddhi)
Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií k páté čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Višuddhi v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Višuddhi čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 5. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

9. návštěva

Šestá čakra (Adžná)
Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií k šesté čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Adžně v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Adžná čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 6. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

10. návštěva

Sedmá čakra (Sahasrára)
Funkcí sedmé čakry je příjem energie z kosmu. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

Doma před návštěvou:
Seznámení se se základní teorií k sedmé čakře v online učebně.
Vyplnění eseje a otázek vztahujících se k Sahasráře v online učebně.

Osobní návštěva:
– Zamyšlení k Sahasrára čakře, zastavení se nad otázkami z eseje
– Ošetření 1. a 7. čakry fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

Zlatá fáze: Harmonické závěrečné setkání

11. návštěva

Závěrečné setkání nad všemi čakrami
Účelem setkání je všeobecná debata a rekapitulace dojmů a výsledků, dále pak také ošetření všech sedmi čaker.

Doma před návštěvou:
Vyplnění eseje a otázek v online učebně.

Osobní návštěva:
– Všeobecná debata, rekapitulace a postřehy ze všech návštěv
– Ošetření všech čaker fonoforesou planetárními ladičkami, zpívajícími mísami a binaurálními frekvencemi
– Ošetření lidského pole dotekem (ruce na jednotlivých čakrách)
– Může být zakončeno relaxační masáží zad a šíje v případě zájmu
– Možnost přidat proceduru z VIP klubu, pokud jste jeho členem

Doma po návštěvě:
Zápis poznámek k proběhlé návštěvě v online učebně.

Pokračovat na cenu kurzu.