Che Le Sa

The Dalai Lama receiving a khata, a ceremonial white scarf, in Dharamsala, India on May 25, 2009. He says the Tibetan way of life faces "something like a death sentence" under China's leadership. (Shiho Fukada/The New York Times)

Opravdu často se mě ptáte, co to teď mělo znamenat s tím dalajlámou. Chtěl jsem si nechat nějaký menší časový odstup, až se věci vyjasní a emoce trochu vyprchají a teď bych k tomu něco málo chtěl říct. Není to kauza, nýbrž pseudokauza.

Senzace, kterou vymysleli lidé, kteří pracují v médiích. Je otázkou, zda vlivem neznalosti a nedostatku informací nebo vlivem senzacechtivosti a schopnosti udělat pro sledovanost a zisk cokoliv. Nám je to jedno – soucítíme s těmi lidmi, ať už jejich motiv byl jakýkoliv. Zneklidněná ulpívající mysl zatemněná emocemi, chtivostí a averzemi udělá ledacos sobeckého. Ledacos, co může druhým nesmírně ublížit. Někdy si to lidé s odstupem uvědomí, někdy nikoliv. Takový je život.

Dalajlámova angličtina není na nejlepší úrovni. Jeho kritici určitě válí anglicky od rána do večera a možná jsou neomylní úplně ve všem. Nicméně každému buddhistovi, který poslouchá dlouhodobě jeho přednášky, není překvapením, že se někdy zadrhne, přepne do tibetštiny ve které se poradí a buď dále mluví v angličtině nebo za něj část dopoví tibetsko-anglický překladatel. Dalajláma zvolil špatné slovo. Namísto “eat” řekl “suck”. A to je celý problém, kterého se chytili ti, kteří namísto toho aby si povšimnuli ohromné práce, kterou za celý život odvedl, snažili se jej znemožnit a v ideálním případě vydělat nějaké korunky. Protože senzační zprávy táhnou více.

V Tibetu existuje tradice Che Le Sa, kterou je možné do angličtiny přeložit jako Eat my tongue. Více informací o této tradici si prosím přečtěte v krátkém a zajímavém rozboru, na nějž přikládám odkaz zde a ve kterém se dozvíte, že například náš šmigrust některým ne úplně vzdáleným kulturám připadá jako něco nepřístojného: https://medium.seznam.cz/…/salom-che-le-sa-aneb

Dalajláma se po vzedmutí reakcí omluvil. Lidé to vzali jako jeho přiznání, že udělal něco co neměl. Já to vnímám úplně opačně, protože někdo jako dalajláma [oceán moudrosti], mnich se složenými desítkami slibů, se bude vždycky považovat za toho nejmenšího ze všech, nebude se povyšovat nebo hádat jen proto, aby mohl vítězně zvolat, že se protlačil davem. Neudělá to. Prostě ne. Stejně jako Tibeťané nevezmou zbraně a techniku a nezaútočí na Číňany v okupovaném Tibetu. Stejně jako se dalajláma zeptal svého blízkého přítele, kterého po letech Číňané propustili z vězení, co pro něj bylo nejtěžší a on mu odpověděl, že nejtěžší pro něj bylo, aby se nenahněval na ty, kteří ho věznili. Taková je povaha následovníků Buddhy a Tibeťanů jako národa – mírumilovná a nenásilná. Dalajláma je také Tibeťan. Jsem přesvědčený, že se neomluvil za to, za co ho lidé viní, ale za to jaké negativní reakce vznikly špatným pochopením.

“Kdykoliv jsem ve společnosti druhých, kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi, a z hloubi svého srdce pokládám ostatní za přednější.” – Geše Langri Thangpa

Na závěr bych vám chtěl říct, že jsem se tímto incidentem definitivně přesvědčil o tendenčním jednání lidí v médiích a o síle, jakou mají. Možná si to neuvědomujeme nebo si říkáme, že by něco takového snad neudělali. Proč by to dělali? Ale dělají. Překrucují, vytrhávají a lžou. Mohou vás vynést do nebes nebo zcela znemožnit. Lhali vždy. Lhali za covidu, lžou i nyní. Jeden příklad překroucené lži jsem vám dnes dal. V čem dalším ještě mohou lhát? Možná už v ničem. Nebo?

Mou soukromou konspirační otázkou je, jestli se dalajláma skutečně spletl nebo je to čin opředený uvážlivostí se záměrem ukázat nám, že jsme ihned se vším hotoví, máme instantní názor, apriori defenzivní postoj a v hlavě bouři neprospěšných emocí.

To, co vidíme ve vnějšku, je vždy odrazem toho, co se děje uvnitř nás samotných. Bouře emocí, nevědomosti a zmatku v mysli přinese bouři, nevědomost a zmatek v běžných životech nás všech.

Více si prosím přečtěte v článku, který je velmi výmluvný.
https://medium.seznam.cz/…/salom-che-le-sa-aneb

Díky, mějte se a zkoumejme naši mysl. 🙂

Om Mani Padme Hum 🙏


V případě zájmu mě můžete kontaktovat zde.

Najdete mě také na Facebooku a ve videích na YouTube.