Rekapitulace jedné návštěvy

Přátelé, některé návštěvy ve studiu věnujeme kromě masáží také debatám. A někdy jsou to velmi plodné debaty. Filozofická zamyšlení, která lze skutečně jednoduchým způsobem použít i v běžném životě. Někdy lidem, když o to mají zájem, zpětně na email posílám krátkou rekapitulaci toho, o čem jsme se bavili, aby si to mohli připomenout, vybavit, znovu…

Vybíjení baterií

Takový obrázek na mě na síti vykoukl. Samozřejmě, že je potřebné postarat se nejdříve o sebe, abychom měli co jíst, kde bydlet, kde se umýt, měli finanční rezervu a podobně. To je jasné a bez toho se nám hůře funguje, natožpak pomáhá druhým. Jenže my bychom se měli zamyslet, proč se člověku stane, že se…

Che Le Sa

Opravdu často se mě ptáte, co to teď mělo znamenat s tím dalajlámou. Chtěl jsem si nechat nějaký menší časový odstup, až se věci vyjasní a emoce trochu vyprchají a teď bych k tomu něco málo chtěl říct. Není to kauza, nýbrž pseudokauza. Senzace, kterou vymysleli lidé, kteří pracují v médiích. Je otázkou, zda vlivem…

Pomsta za křivdy

Pomsta za křivdy není morálně ospravedlnitelná. Dvěma centrálními idejemi buddhismu jsou karma a čtyři vznešené pravdy. Karma je kosmický zákon příčiny a následku. Podle buddhismu všechny činy vytvářejí pozitivní nebo negativní důsledky (nebo obojí), a to na základě úmyslu (který pod činem leží), samotného činu a bezprostředních následků činu. První ze čtyř vznešených pravd je,…

Jak nahlížet na potomka, který nás ustavičně obviňuje

Do emailové schránky občas obdržím velmi zajímavé i za srdce chytající stížnosti nebo žádosti o radu. Ty nejzajímavější bych chtěl v anonymním podání se změněnými jmény přidat na svůj blog včetně odpovědi, protože si myslím, že by se v těchto tématech mohlo najít více z nás a možná by někomu mohl pomoct následující text. Dotaz…

Zůstáváme příliš dlouho v budoucnosti

Z posledních setkání vyberu jedno, které bylo velmi osvěžující. Někdo tomu říká aha moment. Přemýšlím, člověk na druhé židli vypráví a já jako obvykle sleduji, jak má naše mysl tendenci neustále se piplat v minulosti a budoucnosti. Zabývá se něčím, co už bylo a není a nebo naopak konstruuje stovky různých scénářů do budoucna. A…

Altruismus nebo individualismus?

Když se mě někdo zeptá, jestli je chlácholení a ustavičné pěstění sebe sama konstruktivní cesta a zdroj štěstí nebo jak na tohle téma nahlížím. Pochopitelné však je, že to neznamená, že sebe bychom měli úplně přehlížet. I o sebe se musíme starat, abychom mohli pomoci druhým. Je potřeba vždy hledat zlatou střední cestu. Toto téma…

Opojení emocemi a střední cesta

Občas se objeví lidé, kteří nás svým chováním rozčilují, nenechávají nás klidnými. Nebo takoví, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě, o svých dokonalých schopnostech i přesto, že většina ostatních racionálně smýšlejících vidí něco docela jiného. Opojení domněnkou své vlastní dokonalosti je stejné jako opojení, které v nás vyvolávají pocity zamilovanosti, skrze kterou taktéž nevidíme nedostatky.…

Rozdíl mezi nirvánou a plným probuzením

Na mém Youtube kanálu (najdete zde), kde čas od času zveřejňuji různá videa a mezi kterými je také namluvený příběh Buddhy Šákjamuniho, se mi objevil zajímavý pokročilý dotaz na rozdíl mezi nirvánou a plným probuzením. Je to zajímavá otázka. Pro některé buddhistické školy znamená jedno a to stejné, nikoliv však pro mahajánový buddhismus (Velký vůz),…

Trvalé neměnné Já neexistuje

Dovolím si mé osobní krátké zamyšlení k rinpočheho citátu.   Trvalé neměnné Já neexistuje, nikde jej nenajdeme. V nás samotných, v jiných lidech ani ve věcech není žádné trvalé Já. Kniha, kterou máme rádi, je jen soubor listů papíru, desek, inkoustu, lepidla a pár provázků – je souborem několika částí, které když jsou pospolu, máme…