Je bezdomovectví horší životní varianta?

Má kamarádka všeobecně děkovala za přání, která se jí v životě zhmotnila a v souvislosti s tímto se ptala ostatních, jestli v jejich životě existuje něco, za co by také mohli poděkovat. “Mohl bych poděkovat za Buddhovu filozofii, která pomůže komukoliv bez rozdílu”, napsal jsem. Dostala se mi odpověď, že v Buddhovu učení to skutečně…

Lidské tělo je jako váza z jemného porcelánu

Tehdejší tvrzení buddhistického mistra Dilgo Khyentse Rinpoche o lidském těle, jako nepříliš přitažlivé fyzické schránce, je možná na první pohled a pro “nebuddhisty” příliš tvrdý nebo bychom si nejspíš nechtěli přiznat jeho pravdivost. Přeložil jsem jej do českého jazyka a nyní se nad ním můžeme pozastavit, přidat k němu širší pohled. Předpokládám, že i rinpočhe…

Vlastní sebeláskou člověk ubližuje

Z Šántidévova díla vyplývá, že sebeláska tak, jak ji prezentujeme podle našich zvyklostí (západní způsob života s potřebou neustále upřednostňovat sebe a hledět si jen svých zájmů) je špatnou cestou, která s sebou nese strach, čím dál větší lpění, pocity nedostatku a sobeckost. Jen se podívejte. Dokonalé pohroužení121. Odvržení sebelásky Kdo se má příliš rád,i…

Setření rozdílů mezi námi

V nemocnici už bývám méně často než dříve a proto mě překvapuje, jak se okolnosti skládají a zase rozpadají v podobných intencích, s podobnými či totožnými lidmi, v situacích, které jako by byly laděny v tisíci odstínech jedné barvy. S mojí kolegyní, sestrou Lucií, jsme ošetřovali paní, která byla v koncích, protože ji tuze trápila…

Om Mani Padme Hum před spánkem

Mantra Om Mani Padme Hum na zklidnění mysli před spánkem.     Pokud říkáme, že příčinou tohoto okamžiku mysli je předchozí okamžik mysli, potom logicky platí, že pokud usneme s klidnou myslí, okamžik klidu se bude řetězit do dalších okamžiků po celou noc až k probuzení. Nevytvoříme negativní karmu a nebo v nejlepším případě vytvoříme…

Karmický zákon příčiny a následku

Karma vychází z buddhismu. Internetem a mezi lidmi se šíří mnoho nepřesných ba dokonce nesprávných a smyšlených tvrzení o karmickém přírodním zákonu. Buddhisté nevěří ve stvořitele, ale v příčiny a podmínky, které vedou k určitým okolnostem, a ty následně přinášejí plody. Tento proces se nazývá karmou. Nemá to nic společného se soudem; není tu nikdo,…

Štěstí nevychází z vnějších věcí

Tak často si myslíme, že až budeme mít vysněnou práci, až budeme mít velký dům, až budeme mít lepší auto, až dosáhneme bodu X, přijde chvíle štěstí, které přetrvá a nezmizí, zůstane s námi napořád. Šťastný budu, až budu milovat sám sebe, šťastný budu, až budou všechny věci v rozpoložení, v jakém je chci mít.…