Zůstáváme příliš dlouho v budoucnosti

Z posledních setkání vyberu jedno, které bylo velmi osvěžující. Někdo tomu říká aha moment. Přemýšlím, člověk na druhé židli vypráví a já jako obvykle sleduji, jak má naše mysl tendenci neustále se piplat v minulosti a budoucnosti. Zabývá se něčím, co už bylo a není a nebo naopak konstruuje stovky různých scénářů do budoucna. A…

Altruismus nebo individualismus?

Když se mě někdo zeptá, jestli je chlácholení a ustavičné pěstění sebe sama konstruktivní cesta a zdroj štěstí nebo jak na tohle téma nahlížím. Pochopitelné však je, že to neznamená, že sebe bychom měli úplně přehlížet. I o sebe se musíme starat, abychom mohli pomoci druhým. Je potřeba vždy hledat zlatou střední cestu. Toto téma…

Opojení emocemi a střední cesta

Občas se objeví lidé, kteří nás svým chováním rozčilují, nenechávají nás klidnými. Nebo takoví, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě, o svých dokonalých schopnostech i přesto, že většina ostatních racionálně smýšlejících vidí něco docela jiného. Opojení domněnkou své vlastní dokonalosti je stejné jako opojení, které v nás vyvolávají pocity zamilovanosti, skrze kterou taktéž nevidíme nedostatky.…

Rozdíl mezi nirvánou a plným probuzením

Na mém Youtube kanálu (najdete zde), kde čas od času zveřejňuji různá videa a mezi kterými je také namluvený příběh Buddhy Šákjamuniho, se mi objevil zajímavý pokročilý dotaz na rozdíl mezi nirvánou a plným probuzením. Je to zajímavá otázka. Pro některé buddhistické školy znamená jedno a to stejné, nikoliv však pro mahajánový buddhismus (Velký vůz),…

Trvalé neměnné Já neexistuje

Dovolím si mé osobní krátké zamyšlení k rinpočheho citátu.   Trvalé neměnné Já neexistuje, nikde jej nenajdeme. V nás samotných, v jiných lidech ani ve věcech není žádné trvalé Já. Kniha, kterou máme rádi, je jen soubor listů papíru, desek, inkoustu, lepidla a pár provázků – je souborem několika částí, které když jsou pospolu, máme…

Je bezdomovectví horší životní varianta?

Má kamarádka všeobecně děkovala za přání, která se jí v životě zhmotnila a v souvislosti s tímto se ptala ostatních, jestli v jejich životě existuje něco, za co by také mohli poděkovat. “Mohl bych poděkovat za Buddhovu filozofii, která pomůže komukoliv bez rozdílu”, napsal jsem. Dostala se mi odpověď, že v Buddhovu učení to skutečně…

Lidské tělo je jako váza z jemného porcelánu

Tehdejší tvrzení buddhistického mistra Dilgo Khyentse Rinpoche o lidském těle, jako nepříliš přitažlivé fyzické schránce, je možná na první pohled a pro “nebuddhisty” příliš tvrdý nebo bychom si nejspíš nechtěli přiznat jeho pravdivost. Přeložil jsem jej do českého jazyka a nyní se nad ním můžeme pozastavit, přidat k němu širší pohled. Předpokládám, že i rinpočhe…

Vlastní sebeláskou člověk ubližuje

Z Šántidévova díla vyplývá, že sebeláska tak, jak ji prezentujeme podle našich zvyklostí (západní způsob života s potřebou neustále upřednostňovat sebe a hledět si jen svých zájmů) je špatnou cestou, která s sebou nese strach, čím dál větší lpění, pocity nedostatku a sobeckost. Jen se podívejte.   Dokonalé pohroužení121. Odvržení sebelásky Kdo se má příliš…

Setření rozdílů mezi námi

V nemocnici už bývám méně často než dříve a proto mě překvapuje, jak se okolnosti skládají a zase rozpadají v podobných intencích, s podobnými či totožnými lidmi, v situacích, které jako by byly laděny v tisíci odstínech jedné barvy.   S mojí kolegyní, sestrou Lucií, jsme ošetřovali paní, která byla v koncích, protože ji tuze…

Om Mani Padme Hum před spánkem

Mantra Om Mani Padme Hum na zklidnění mysli před spánkem.     Pokud říkáme, že příčinou tohoto okamžiku mysli je předchozí okamžik mysli, potom logicky platí, že pokud usneme s klidnou myslí, okamžik klidu se bude řetězit do dalších okamžiků po celou noc až k probuzení. Nevytvoříme negativní karmu a nebo v nejlepším případě vytvoříme…