Vnímáte duchy a jiné entity? Zůstala vám tato schopnost?

Všichni jsme stejní lidé. Naše podstata je absolutně identická – fyzická schránka a duchovní energie. Nikdo není výjimkou. Všichni lidé měli, a já jsem přesvědčen, že i dnes mají, šestý smysl předurčený ke schopnosti využít svoji intuici, předvídat situace, předvídat scénáře, umět přetvořit myšlenku v energii a energii v čin. Vlivem civilizace a neustálé potřeby většiny lidí vše změřit, zvážit, vyfotografovat atd. se tento šestý smysl dostal do pozadí. Dostal se do zapomnění a není využíván. Avšak někteří lidé tento smysl stále využívají. Někdy jsou považováni za divné a hodné pohledu skrz prsty. Zcela zbytečně.A teď si představte, že se, my lidé, stavíme do různých skupin. Do skupiny, která na existenci spirituální energie mezi námi nevěří, do skupiny, která věří, do skupiny, která má své zkušenosti o kterých často nechce mluvit a také do skupiny, která zatvrzele zastává názor, že nic takového neexistuje, ale když těmto lidem něco ze spirituálních okruhů prozradíte, zareagují podrážděně a plni strachu – lidé, kteří mají pochybnosti, velmi se bojí a svým odmítavým postojem před sebou vytvářejí pomyslnou obrannou zeď.

Co když vám řeknu, že je pravděpodobné, že bylo něco významově podstatnějšího v době, kdy jste v noci v tichu seděli u počítače a jen tak, zničehonic, jste měli pocit zavanutí vzduchu? Pocit, že za vámi někdo stojí…pocit, že nejste v místnosti sami nebo pocit husí kůže – jen tak, bez příčiny. Nebo jste se někdy někde cítili nepříjemné, aniž byste věděli proč? Aniž byste dokázali vysvětlit, co je vám nepříjemné? Řekl bych, že jste člověk se zachovaným šestým smyslem.

Duchové, ať už pozitivního nebo negativního smýšlení, se projevují především v klidném prostředí, ale není tomu tak vždy. Spíš v takovém prostředí je vnímáme. Projevují se však ale i přes den – tedy v době, kdy energie lidí, předmětů a všeho živého i neživého na naší planetě má jiné frekvence než v noční době. Přes den tedy projevy jako louskání, vrzání a podobně nepřikládáme ničemu spirituálnímu. Tam je průvan, tam soused něčím zavrzal…

V noci se situace mění – mění se energie všeho kolem nás. Ustávají vibrace, ustává hluk. Konkrétně u mě doma úplně běžně zvoní zvonek, aniž by u něj byl nějaký živý návštěvník, občas zacinkají prázdné sklenice u odpadkového koše a pes? Pes znenadání chytá záchvaty štěkavosti a sledování něčeho rychle se pohybujícího. Říká se, že jste-li sensitivní, cítíte tyto projevy kdekoliv. Také je pravdou, že kočka vycítí přítomnost ducha a pes vycítí přítomnost mimozemské energie. A kočky se rády zdržují v místech geopatogernních zón, které jsou pro člověka neprospěšné. Psi zase vyhledávají místa mimo tyto, pro člověka negativní, zóny. Co mám zkušenosti se psy, na večer ulehávají do místa, které je jim příjemné – i za cenu toho, že je mimo pelíšek nebo „člověčí“ postel. 🙂

Také znám osoby, které jsou na první pohled na spirituálno velmi citlivé a mají s tím problémy. Aniž bych to těmto osobám kdy řekl, vycítil jsem při návštěvách jejich bytů a domů někde velmi záhadné energie. Když se mě na tyto věci někdo nezeptá, nezačnu o nich sám mluvit. Avšak zůstává ve mně zachovaný pocit obdivu a vlastně radosti, že někteří lidé žijí v energeticky tak nevyváženém a pro mě strašidelném prostředí, že je vlastně lepší, že o tom nevědí…do doby, než to začnou sami vnímat.

Jak jste na tom vy?