90 MINUTOVÁ RELAXACE A VYPNUTÍ MYSLI

VISHRAAM

[višrám] v hindštině označuje relaxaci

Vypnout hlavu, prohřát energetické dráhy, vychutnat si energetiku a zažít husí kůži při haptické metodě.
Rituál je určen pro všechny, bez rozdílu pohlaví a jiných omezení.
Hraje hudební podklad se speciálními signály umocňujícími zážitek a výsledek.

Trvání rituálu:
90 minut ve studiu

Obsahem rituálu je:
Krátká chvilka na posezení (10 – 15 minut)
Stimulace akupunkturních drah technikou moxování (20 minut)
Energetická pomalá masáž zad a šíje (30 minut)
Kraniosakrální biodynamika hlavy, šíje a ramenou (30 minut)

Cena rituálu:
600 Kč

Chvilka na posezení slouží k oddechu a odloučení se od venkovního světa, venkovní rušné atmosféry. Chvilka je důležitá ke zklidnění smyslů a srdeční aktivity. Také samozřejmě k pohodlnému napojení se na atmosféru studia. Solné lampy z Himálají (území Číny, Indie, Nepálu, Pákistánu a Bhútánu) ionizují vzduch – tedy zkvalitňují ovzduší ve studiu a navíc díky svým schopnostem vytvářejí příjemné místo.

Stimulace akupunkturních drah moxovací technikou slouží ke znovuobjevení vnitřní životní energie. Životní energie (yang) se v průběhu života spotřebovává, někdy však uniká bez využití. Při narození dostáváte darem určité množství energie označované jako sto procent. Těchto sto procent se postupně vyčerpává, velký vliv mají životní návyky, styl myšlení, prodělané choroby, prostředí ve kterém žijeme. Moxování strategických akupunkturních bodů prostředky z Pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris latifolia), pocházejícího ze starobylé Číny, docílíme dodání energie do meridiánových drah, které se postarají o distribuci energie do celého těla. Spalováním pelyňkové hmoty vzniká obrovské teplo velké energetické síly a speciální záření. Moxování je výborné pro odstranění chladu a únavy z organismu a doplnění chybějící energie.

Energetická pomalá masáž zad a šíje výborně poslouží k umocnění relaxace těla i duše. Cílem je dosažení rovnováhy mezi fyzickou, psychickou, emocionální a spirituální stránkou lidského bytí. Doteky při masáži slouží jako prostředek k uzemnění, uvědomění si sebe samotného a celkové relaxaci především mysli.

Kraniosakrální biodynamika hlavy, šíje a ramenou je zakončením rituálu. Při biodynamice ležíte na lehátku na zádech. Na nic nemyslíte a necháte se unést, kam vás metoda ponese. Biodynamický přístup této metody nahlíží na lidskou bytost holisticky, jako na syntézu těla, mysli a duše. Užívá principu Breath of Life (Dechu Života) od Dr. W. G. Sutherlanda, který vyjadřuje vitální sílu uvnitř nás udržující život a zdraví. Principem Dechu Života je, že každá buňka v našem těle dýchá a vyjadřuje tak jemné rytmy. Tyto rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, jako pohyb kostí, nebo plynutí celým tělem a jeho biosférou. Pokud je proudění plynulé a silné, je v těle udržováno zdraví a harmonie těla a mysli. V denním životě však nastávají zvraty jako stresy, traumata, úrazy, nehody a přetížení, jejichž následkem se tento přirozený proud může narušit, oslabit nebo zablokovat a pak mohou vznikat bolestivé symptomy.

Chci se objednat