.
ESOTERICKÁ ENERGETICKÁ OŠETŘENÍ

Zažívání nejhlubších relaxačních a meditačních zkušeností prostřednictvím soukromého učení.

Zažívání nejhlubších relaxačních a meditačních zkušeností spočívá v naslouchání sobě samému. K návštěvám patří například dechová cvičení, asistované meditace, déletrvající masáže na futonu.
Bližší diskuse je možná při osobní návštěvě ve studiu.
~

.
Čakry, masáže, esoterika Hranice

Chcete-li přejít na samostatné stránky o individuálním učení,
zeptejte se mě osobně ve studiu při vaší návštěvě nebo napište zprávu.

~