Systém sedmi čaker

Systém sedmi čaker je součástí indického systému jógy, proto se používají jejich sanskrtská jména. Samotné slovo čakra pochází ze sanskrtu také a znamená kolo nebo vír. Čaker v józe existuje mnohem více, ale sedm je považováno za hlavní energetická centra. Buddhistický systém například používá pět energetických center s poněkud jiným významem a dále šest semenných míst energetického těla, kde se hromadí karmické příčiny pro zrození v různých sférách existence.

Všechny čakry pochopitelně používáme v každém věku a v každé situaci, jen někdy některou více a jinou méně – podobně jako používáme naše orgány. Většina činnosti čaker není v horizontu našeho  vědomí stejně tak, jako si neuvědomujeme, jaké enzymy právě teď produkuje naše slinivka.
U různých osob se mohou různé čakry aktivovat různě silně i mimo hlavní věkové schéma – mladí lidé žijící silně duchovním životem mají aktivovanou sedmou čakru už ve dvaceti, vyšší řídící pozice, které vyžadují aktivovanou pátou a šestou čakru jsou často obsazeny lidmi, kterým ještě nebylo čtyřicet.

Co jsou to čakry? Čakry jsou energetické víry, které distribuují energii do různých oblastí naší existence. Zemská energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola nahoru podél páteře. Kosmická energie proudí odshora dolů. Čakry jsou nejen centra energie, ale také naší psychiky – různé čakry odpovídají různým úrovním našeho prožívání.

Krátké popisy jednotlivých čaker

Múládhára – Kořenová čakra

Úroveň primárního bytí a vědomí, živel země.
Sanskrtské slovo Múládhára znamená „kořen udržující“.

1-MuladharaPro tuto čakru je klíčové „vědomí, že jsem“. Jsem v takové osudové danosti, v jaké jsem. Jsem takovou bytostí, jakou jsem. Jsem v takových okolnostech, v jakých jsem. V těchto okolnostech mám své kořeny. V úrovni první čakry s naším osudem nediskutujeme. Prostě bereme na vědomí, že věci (danost fyzického těla, materiální podmínky, lidé v rodině…) jsou, jak jsou a žijeme s tím. Tento mentální stav odpovídá vývojovému stupni malých dětí. Ať jsou chudé či bohaté, zdravé či postižené, krásné či ošklivé, chytré či hloupé, radují se ze života a své okolnosti berou tak, jak jsou.

Svadhišthána – sakrální čakra

Úroveň snění a cítění, živel vody.
Sanskrtské slovo Svadhišthána znamená „sladkost“.

2-SwadhisthanaPro tuto čakru je klíčové „vědomí svých snů a pocitů“. Sním, kým budu, a vesnívám se do bytosti, kterou se chci stát. Mohu snít o šťastném manželství, velké rodině, akademických a vědeckých úspěších, o tvoření nových uměleckých děl, o zachraňování lidských životů, o magických silách, o duchovní realizaci… Taky mohu snít o oběti, pohromě, ztrátě. Tyto sny ale nemají větší sílu než sny smysluplné, nicméně do jisté míry se taktéž mohou realizovat, pokud se z jejich realizace potřebujeme něco naučit. Mé pocity mi pak říkají, nakolik se nacházím na cestě svých skutečných snů a nakolik ne. Nemám-li ze svého života hluboce uspokojující pocit, pak se na cestě svých skutečných snů tak úplně nenacházím. Je dobré svým hlubším pocitům naslouchat a objevit, kde jsem z cesty sešel a nějak (alespoň esenciálně) se vrátit. Anebo se rozhodnout pro jiný sen.

Danost první čakry determinuje druhou čakru v tom smyslu, že pokud jsem útlé postavy, nebudu snít o tom, že budu mistrem světa ve vzpěračství či kick boxu. Pokud nemám nadání pro kresbu, nebudu snít o tom, že budu akademickým malířem. To by byla ztráta času a na to je život krátký. Může se v psyché takovýto sen objevit, ale narazí na fyzickou danost, a proud snění si bude přirozeně hledat realistickou cestu k uskutečnění podobně, jako se voda nesnaží téci skrze skálu, ale najde si způsob, jak skálu obtéci. Pokud jsem útlé postavy, mohu být dobrý v běhu, bojových uměních, v gymnastice atd. Pokud mám rád výtvarno, mohu zkusit počítačovou grafiku, nebo se umělecky přesměrovat k sochařství, hudbě, tanci či básnictví.

Tento mentální stav je typický pro životní období adolescence. Sníme o tom, kým v životě budeme, objevujeme posuzování a nespokojenost s naší daností. Chceme být štíhlejší, silnější, chytřejší, oblíbenější atd. Objevujeme svět protikladů a magickou přitažlivost druhého pohlaví.

Manipúra – čakra solar plexu

Úroveň zamýšlení, záměru, volby a vůle (v tomto pořadí) a také nadšení, živel ohně.
Sanskrtské slovo Manipúra znamená „třpytivý klenot“.

3-ManipuraTéto čakře odpovídá vědomí, které zamýšlí uskutečnit své sny. Zamýšlení je jakoby nejvíc vzadu, nejbližší snům. Pro uskutečnění toho, co zamýšlíme, si vytýčíme dílčí záměry a činíme ve svém životě volby v souladu se svými záměry. Vůle je pak silou, díky které své záměry uskutečňujeme i navzdory těžkostem. Co ve svém životě zamýšlíme uskutečnit se pochopitelně odvíjí od danosti první a druhé čakry, stejně jako se sny druhé čakry odvíjejí od konstituce našeho bytí.  Na úrovni třetí čakry volíme, které ze svých snů je v našich silách uskutečnit a v jaké intenzitě. Volíme, jak nejlépe zužitkovat okolnosti pro podporu našich snů, protože přirozeně zamýšlíme ze svých snů uskutečnit maximum.

Třetí čakru rozvíjíme nejvíce v období mladé dospělosti – budujeme si kariéru nebo firmu, cestujeme a poznáváme svět. Jde nám o to něčeho dosáhnout a podat výkon.

Anaháta – srdeční čakra

Úroveň lásky a soucitu, živel vzduchu.
Sanskrtské slovo Anaháta znamená „zvuk nevzniklý úderem“.

4-AnahataV úrovni této čakry milujeme svůj život, protože v něm uskutečňujeme to, co vždy bylo naším snem dělat. Láska k našemu životu, k naší danosti (fyzického těla, talentů, hmotných okolností,..), jež nám umožnila právě takto nádherně vyrůst, láska k našim vnitřním silám, díky kterým se tolik našich snů stalo  skutečností, nám umožňuje milovat druhé, planetu, vesmír, univerzum. Anebo – pokud naslouchání vlastním pocitům v rozhodujících chvílích života chybělo, naše psyché si libovala ve snech zbloudilých, může se dostavit pocit životní ublíženosti, selhání (za které přece odpovědnost neneseme my, vždycky byly nějaké nepříznivé okolnosti), obviňování a zatrpklosti. A prožitek skutečné lásky a otevřeného srdce je od nás na hony vzdálen.

Vliv čtvrté čakry začíná převládat ve zralejší dospělosti, kdy přehodnotíme, čeho bylo zatím v našem životě dosaženo, které naše sny se uskutečnily a které ne. Začínáme si uvědomovat, že peníze, postavení a moc není všechno a začínáme více zohledňovat kvalitativní aspekty našeho života.

Višuddha – krční čakra

Úroveň komunikace a vůdcovství, živel prostoru.
Sanskrtské slovo Višuddha znamená „očištěná“.

5-VishuddhaZ tohoto energetického centra vedeme druhé skrze efektivní komunikaci cestou uskutečňování jejich snů (zejména pokud děláme koučink nebo poradenství), nebo vedeme druhé cestou našeho snu (pokud máme vlastní firmu, pracujeme na ŽL nebo na expertní interní pozici), nebo vedeme druhé cestou snů jiných lidí (pokud máme manažerskou pozici). Na cestu našeho snu se druhé bytosti přidají, pokud ještě vlastní sny uskutečňovat neumějí nebo je jejich snem pomáhat uskutečňovat sny druhých. V této úrovni komunikujeme, kdo jsme, jaké jsou naše sny, naše volby, cíle, vize a poslání a vyjadřujeme naši lásku. Úspěšná komunikace je přesvědčivá – přesvědčíme bohaté osoby, aby sponzorovaly rozjezd našeho podnikání, přesvědčíme členy našeho týmu, aby spolupracovali na našem projektu nebo aby podali vyšší výkon než obvykle. Tato čakra je nejaktivnější v pozdní dospělosti.

Adžňá – čakra uprostřed čela

Úroveň vizí, inspirace, koncentrace a konceptů
Sanskrtské slovo Adžňá znamená „řídící“.

6-AjnaV této čakře se zkušenost odvozená z uskutečňování našich snů a tužeb destiluje v moudrost. Sny a touhy jsou krátkodobé i dlouhodobé. Kdykoli nějaký sen došel uskutečnění, je to šestá čakra, která rozjímá nad smyslem a účelem našeho počínání. Tato čakra je propojena s druhou čakrou, čakrou snů a někdy se nám naše sny projeví rovnou jako vize v této čakře. Druhá čakra žije všemi svými sny podobně jako rodiče milují všechny své děti – vysoké, menší, obézní i hubené, rychlé i pomalé, ty, které dosáhnou společenské úspěšnosti, i ty, které mají problém se zákonem, i ty postižené, i ty, které zemřou už v dětství. Šestá čakra funguje strategicky a díky ní věnujeme nejvíce pozornosti těm našim snům, které mají největší šanci na úspěch a těm, které jsou pro náš vývoj z dlouhodobějšího hlediska nejdůležitější. Strategický výběr rodičů je nejvíc podpořit ty děti, které mají největší šanci posunout rodinnou laťku dále a dobře své rodiče ve stáří zajistit. Takto bylo naše vědomí determinováno tisíce let, kdy neexistovaly důchodové systémy a rodiče se na stáří mohli spolehnout jen na ty schopné z vlastních dětí. Dnes tento přístup není tak silný, ale na podvědomé úrovni má pořád svou váhu.

V tomto energetickém centru také začínáme vnímat kolektivní sny a trendy lidstva, blížíme se k nadosobní úrovni sedmé čakry. Ádžňa čakra má největší váhu ve stáří, kdy rozjímáme nad vlastním životem.

Sahasrára – čakra na temeni hlavy

Úroveň transcendence
Sanskrtské slovo Sahasrára znamená „tisíceronásobná“.

7-SahasraraTouto čakrou opouštíme individuální úroveň a vstupujeme do kosmického snu či kosmické reality. Vnímáme její holografickou strukturu a nekonečnou rozlehlost. Lidské sny a zájmy zde nemají větší váhu než zájmy jakýchkoli jiných forem bytí. Tato čakra je aktivována ve stáří a v předsmrtném období, kdy už ztrácíme zájem o tento svět. Máme-li to štěstí, tak jí z tohoto světa i odejdeme.


Posaďte se na klidném místě, zapalte vonnou tyčinku v místnosti vedle, zavřete oči a jen vnímejte. 🙂

d