.

RECITOVÁNÍ SÚTER A VĚNOVÁNÍ ZÁSLUH OSTATNÍM

.

Lama Tsong Khapa

Tato setkání jsou zcela odlišná od ostatních a jejich základem je recitování exaktně předepsaných textů. Proto také nejsou zařazeny do základního ceníku, neboť nejsou oceněny a takto to také vždy zůstane, jelikož se jedná o dharmu, Buddhovo učení, které má být šířeno volně, aby k němu mohl mít přístup každý, kdo projeví zájem. Sami se můžete rozhodnout, jestli za návštěvu poskytnete dobrovolný příspěvek na fungování studia a v jaké výši.
Základem je zjištění motivace, která nás k recitaci vede.
Může to být snaha ochránit příbuzného, na kterém nám záleží, před špatnými rozhodnutími.
Může to být snaha napomoci rychlejšímu léčení a zotavení z nemoci.
Může to být snaha zjemnit nebo odstranit již existující nashromážděné překážky.

Může to být modlitba za zemřelého, aby dosáhl příznivějšího zrození (mimo nižší sféry bytí).
Může to být vyprovození na cestu zemřelého zvířete, které s námi žilo a měli jsme jej rádi.

A mnoho dalšího.
Prospěšnější je, když sútru recitujeme pro dobro druhých, nežli pro sebe. Prospějeme někomu jinému a navíc léčíme svoji sebestřednost. Upozadíme své zájmy, jejichž původcem je často iluzorní nespokojené já. Navíc, věnujeme-li zásluhy někomu druhému nebo celé skupině či velkému počtu i neznámých bytostí, očišťujeme tím také svoji karmu.
Během recitování generujeme zásluhy, které věnujeme ku prospěchu toho, kvůli kterému se scházíme a k jehož dobru recitujeme. Modlitby a púdži obsahují recitace posvátných textů – súter, pronášení manter, melodické zpěvy a vizualizace buddhů, bódhisattvů a jiných posvátných symbolů. Všechny tyto metody vytvářejí velké množství zásluh a pozitivních otisků v myslích bytostí. Zásluhy jsou to, co podle Buddhova učení určuje podmínky pro dobré zdraví, dlouhý život, štěstí, světské úspěchy nebo příznivé znovuzrození. Zásluhy se hromadí v důsledku dobrých skutků, činů, myšlenek – a jejich efekt se přenáší po celou dobu života a v následných inkarnacích. Tyto zásluhy přispívají i ke kultivaci či ke zdokonalování člověka a k duchovnímu osvobození. Zásluhy lze i darovat, což právě můžeme udělat při našem setkání.
Během recitování súter se můžete zúčastnit nebo poslouchat a vizualizovat si motivaci, kvůli které se setkáváme.
Některé recitace si žádají kratší čas, některé až 90 minut. Pro mě osobně jsou velmi cenné a povzbuzující.
Pro více informací nebo naplánování mě kontaktujte.
.

Kontaktovat