Poděkování roku 2016

~

 Hudba končícího roku 2016


 

Byl to dobrý rok, energeticky zajímavý.

Zachránili jsme v nemocnici nespočet životů, některé jsme doprovodili na věčnou pravdu, tak to bývá. Viděl jsem živé i mrtvé. Viděl jsem radost ze života i strach z konce. Viděl jsem agresivní pacienty, viděl jsem hrůzy osudu, zažil jsem poděkování od lidí, od kterých bych to nečekal.

A tímto jsme také otevřeli svá vědomí, uvědomili si, co je v životě důležité.

Ve studiu jsem potkal zajímavé duše. Ty, kteří přišli jen na masáž a zase odešli. Potkal jsem takové, kteří si přišli pro hlubší pomoc a opakovaně se vrátili. Potkal jsem lidi, kteří mě podpořili a dali mi tak chuť, abych se věnoval tomu, co dělám.

Cítil jsem, že i přesto, že si svoji energii chráním a pro ostatní přes sebe nechávám proudit tu kosmickou, jsem teď, na konci roku, docela vyčerpaný. Člověk se neustále učí a tak se naučím pracovat s efektivním využitím energie.

Do příštího roku plánuji postupně opouštět klasickou masérskou praxi, občas zahrnu relaxační masáž. Co ale upřednostním, budou terapie kraniosakrální biodynamiky, metody indické medicíny (nalezení středu, otevření třetího oka), partnerské kontaktní terapie a pokud se poštěstí, také balanční metody pro nalezení vnitřního klidu ve formě dvou terapeutů zároveň. Představte si, že s vaší energií pracuji já a ještě druhý terapeut zároveň.

Mým úkolem je ustavičně a opakovaně otevírat vědomí.

Vibrace Země se tento rok měnily. Je nejvyšší čas, aby lidé otevřeli svá vědomí. Aby se začali zajímat o svoji duši, duševní zdraví a vnitřní podstatu. Aby se otevřeli metodám, které nabízím. Metodám, které nejsou hmatatelné, ovšem přinášejí zprostředkovaně ohromující výsledky.

Do nového roku, nikoliv jen do Nového roku, vám přeji pouze zdraví.
Zdraví je základ, bez kterého dům nepostavíš.

Namasté.

 

Vladimír Hajduk, M.D. (A.M.)


Pro zajímavost přidávám k nahlédnutí pět etických pravidel dle Buddhova učení.

1) Ničení a zraňování dýchajících bytostí se chci zdržovat!
2) Braní toho, co není dáváno, se chci zdržovat!
3) Smyslné nestřídmosti se chci zdržovat!
4) Zraňujícího a nepravdivého mluvení se chci zdržovat!
5) Zatemňování mysli omamnými látkami se chci zdržovat!

na ně navazuje deset páramit (ctností bódhisattvů)

1) dobročinnost, štědrost (džinpa)
2) mravnost, ukázněnost (cchultim)
3) trpělivost, snášenlivost (zöpa)
4) rozhodnost, odhodlanost (cöndü)
5) moudrost (ješe)
6) soustředěnost, meditace (samtän)
+ pravé poznání – transcendentní moudrost (šerab) – učení o
konečné pravdě

a zbývající

7) výběr vhodných / správných prostředků
8) pevné zaslíbení
9) duchovní síla (bala)
10) pravdivé vědění (džhána)