Parvati - harmonizační sestava

PARVATI je unikátní harmonizační sestava, kterou jsem vytvořil na základě sledování reakcí ženské psychiky, která je akutně nebo dlouhodobě narušována vnějšími vlivy, které ženy v denním životě potkávají. Ženská psychika je křehká a tyto vnější vlivy způsobují zablokování plynulého toku životní energie. Podle čínské medicíny dochází k blokádám na energetických drahách, takzvaných meridiánech. Každý meridián má svůj orgán, který prezentuje. V případě dlouhodobého narušování toku životní energie v meridiánech s sebou přináší náchylnost spojených orgánů ke vzniku nemocí. Z pohledu indické medicíny dochází k nevyváženému toku energie skrz čakerní systém, každá čakra (centrum) reprezentuje konkrétní emocionální projevy, ovlivňuje mysl a fungování organismu všeobecně.

Čínská a indická medicína Hranice - Studio WANG

PARVATI je sestava určená všem ženám…

které pociťují, že negativních zpráv bylo v poslední době příliš moc
které pociťují, že na své okolí nepůsobí pozitivně a setkávají se s častým napadáním své osoby
které pociťují, že potřebují zklidnit tempo a vyčistit hlavu od myšlenek
které pociťují, že jsou roztěkané bez schopnosti soustředit se
které pociťují, že mají sklon k hysterickým výlevům
které pociťují, že jim uniká životní energie
které pociťují, že se nedokáží nabít novou energií nebo ji neumí využít
které pociťují, že nejsou psychicky stabilní

 Sestava je vhodná, pokud je přítomen alespoň jeden výše uvedený symptom.

Sestava PARVATI je komplet návštěv ve studiu WANG a spočívá v harmonizačních sezeních a užívání podpůrných čínských bylin, konkrétní rozpis s modelovými daty je uveden níže. Harmonizační sezení (od druhé návštěvy) probíhá vleže na futonu nebo žíněnce, je nezbytné odstranit veškeré šperky, především kovového typu – kovové šperky všeobecně i v běžném životě blokují nerušený tok životní energie.


Podrobný rozpis sestavy PARVATI

1. ledna

Vstupní vyšetření podle indické medicíny (analýza jazyka, vyšetření pulzu, konzultace)
Stanovení závěru s výběrem vhodných metod, eventuálně bylin
Vyjasnění aktuální situace, označení obtíže s největším negativním dopadem
Cena: 500 Kč za vstupní vyšetření
Trvání návštěvy: 1 hodina

Čínská a indická medicína Hranice - Studio WANG

8. ledna

Akupresura příslušných bodů na těle
Masážní tahy výhradně podél páteře (energetická centra)

Kontaktní harmonizace všech čaker haptickou metodou (přiložení rukou)
Vypouštění blokující energie přes kořenovou čakru (Muladhára)
Slovem asistovaná meditační technika, terapeut sedí za hlavou a přes temenní čakru (Sahasrára) umocňuje příliv energie
Cena: 700 Kč

Trvání návštěvy: cca. 90 minut

Čínská a indická medicína Hranice - Studio WANG

22. ledna

Akupresura příslušných bodů na těle
Masážní tahy výhradně podél páteře (energetická centra)

Kontaktní harmonizace všech čaker haptickou metodou (přiložení rukou)
Vypouštění blokující energie přes kořenovou čakru (Muladhára)
Slovem asistovaná meditační technika, terapeut sedí za hlavou a přes temenní čakru (Sahasrára) umocňuje příliv energie
Cena: 700 Kč

Trvání návštěvy: 90 minut

Čínská a indická medicína Hranice - Studio WANG

 29. ledna

Kontaktní harmonizace všech čaker haptickou metodou (přiložení rukou)
Vypouštění blokující energie přes kořenovou čakru (Muladhára)
Slovem asistovaná meditační technika, jako terapeut sedím za hlavou a přes temenní čakru (Sahasrára) umocňuji příliv energie
Rekapitulace výsledků, zhodnocení účinnosti celé sestavy
Ukončení či doporučení dalšího postupu
Cena: 400 Kč
Trvání návštěvy: 1 hodina

Čínská a indická medicína Hranice - Studio WANG


Sestavu PARVATI v tomto rozvržení je možné ve studiu WANG v Hranicích absolvovat opakovaně podle individuálního vnímání klienta. Jelikož však sezení doznívá i týdny, nedoporučuji sestavu opakovat dříve než za 3 měsíce.