Osobnostní charakteristika

Zrozenci v šestce si vzpomínají, hlavně v nočních snech, které se jim zdají jako velmi reálné, na život v harmonii, kráse, teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto sny uskutečnit i ve své nynější existenci. Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství, které s tímto tématem nemá nic společného. Šestkový člověk není vždy krásný, ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí. Září sám od sebe. Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze. Milá šestko, vibrace Tvého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště když ho můžeš naplnit teplem a láskou. V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu. Jsi většinou velmi šťastná a po celý život se ti dostává ze všech stran pomoci – i ze zdrojů tobě neznámých, od cizích osob i od osob s vysokým postavením. Pod vlivem tohoto psychického čísla ráda bavíš přátele a působíš radost ostatním lidem – jednoduše nemůžeš zvládnout nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost, ačkoliv ty sama jsi schopna prudce žárlit, když ti hrozí, že někoho (nebo něco), koho miluješ, ztratíš. Máš výraznou náklonnost ke kráse všeho druhu, ve všech oblastech života. Vibrace 6 je poznamenána touhou po luxusu. Obdivuješ vkus a nesnášíš křiklavost a vulgárnost. Tvoje chování je většinou bezvadné a Tvoje vztahy k ostatním jsou obvykle kultivované. Když jsi ale o něčem nezvratně přesvědčena, neváháš říct, co si myslíš. Ráda diskutuješ a většinou vyhraješ, díky své logice… a svému neodolatelnému úsměvu. Jsi romanticky založená a máš silný sklon k sentimentalitě, bez ohledu na to, jak moc to popíráš nebo skrýváš. Máš mladistvý vzhled, měkký a jemný hlas, umělecké nadání a vytříbený vkus. O to více je překvapující, že mnohdy trpíš nedostatkem sebedůvěry. Miluješ cestování a ráda tohoto koníčka využíváš k poznávání cizích zemí. Jsi stále v činnosti, vždycky pilná. Jsi si vědoma svého přitažlivého vzhledu, což se projevuje i snahou vkusně se oblékat. Jsi tak trochu požitkářka i materialistka- peníze hrají v tvém životě rozhodně velkou roli. Miluješ krásné šaty a klenoty. Vyhledáváš společnost vzdělaných lidí, umělců a osobností s duchovním zaměřením. Jsi spolehlivá a nevyhýbáš se zodpovědnosti. Dovedeš být i vysoce tvořivá a máš dobrý odhad pro cenu uměleckých děl a starožitností. Jsi bystrá a taktní; máš v sobě něco, co vyvolává u druhých lidí důvěru, se kterou ti potom svěřují své problémy. Máš ráda pomalejší rytmus, nutí-li tě někdo do spěchu, děláš chyby. Napřed uvažuješ, potom jednáš. Peníze k tobě většinou najdou cestu bez větší námahy nebo jako výsledek tvého vlastního nadání a snažení, jindy jako dědictví nebo díky bohatým přátelům a příbuzným. Je potřeba dát si pozor na extrémy – na rozhazování a na lakotu. Máš velmi ráda přírodu a čas strávený venku v blízkosti tichých lesů a bublajícího potoka ti dokáže vrátit ztracený klid; pobyt v přírodě uklidňuje tvoje emoce.

Doporučení pro psychické šestky:

Měla by ses odnaučit lenosti. Měla by ses naučit potlačovat své vzrušení a neplýtvat zbytečně energií na dlouhé zdůvodňování svého chování a svých nápadů. Měla by sis uvědomit, že nejlepších výsledků dosáhneš pouze s rozmyslem a rozvážným chováním. Měla by ses naučit nepropadat emocím a nepřikládat nadměrnou důležitost společnosti osob opačného pohlaví. Neměla bys vykonávat těžkou fyzickou práci, protože na ni svojí tělesnou stavbou nestačíš. Měla bys odpouštět lidem, kteří ti ublížili nebo ukřivdili. Měla by ses vyhýbat alkoholu a cigaretám i ostatním drogám, protože psychické šestky se snadno stávají obětí závislosti. Měla by ses vyhýbat sladkostem, olejům, tukům i ostrým kořeněným jídlům. Měla by ses věnovat cvičením pranajámy (dechová cvičení podle hathajogy), dodržovat pravidelné procházky a masírovat si tělo třikrát až čtyřikrát týdně. Měla by sis uspořádat život a vnést do něj řád, připravovat si pravidelně program a neplýtvat zbytečně časem na pochybné zábavy. Měla bys šetřit penězi a odkládat je na horší časy.

Charakteristika indiánského horoskopu – Sokol

V mýtech a legendách sokol téměř vždy představoval slunečního ptáka a byl atributem všech slunečních bohů. Symbolizoval nebe, moc, královskou důstojnost a ušlechtilost. Také mu byly přisuzovány kvality jako úsilí a touha, vítězství a stoupání všemi úrovněmi. Stejně jako orel byl považován za bytost schopnou vyletět ke slunci a hledět do něj bez mžourání. Ztělesňoval svobodu a naději pro všechny, kteří žijí v morálním či duchovním poddanství. Pro svou rychlost, bystrý zrak a statečnost býval také důležitou postavou, často hrdinou řady pohádek a bajek.

Lidé ve znamení Sokola jsou přesní, mají vynikající vidění, pozorovací schopnosti, jsou stateční a dokáží moudře využívat příležitosti. Člověk – Sokol, díky svému vynikajícímu zraku je pravým mistrem v pozorování okolí. Pro něho by měl mít sebemenší úkol smysl, i když je třeba skrytý. To, že si dokáže vážit všeho, ale hlavně svých schopností, mu pomůže s lehkostí zdolávat těžké chvíle a s neobyčejnou elegancí překonávat „přemety života“.

Využij své odvahy, tvořivosti i dlouhodobé paměti. Na základě zkušenosti si vytvoř vyhraněný názor na to, co je pravdivé, a tak dosáhneš opravdové moudrosti. Nauč se dobře využívat své dary a pracovat se svojí energií, máš výborné předpoklady dosáhnout na své životní cestě velké pokroky.

Pokud budeš věnovat příliš mnoho pozornosti detailům, budeš zapomínat na to hlavní a zatížíš tím své okolí i sebe sama. Pozor na své sliby, dodržuj je, snaž se být zodpovědný a ne marnotratný. Dej si pozor, abys nepromarnil nějakou jedinečnou příležitost. Věř, že poznáš, kdy je ten pravý čas, aby ses dozvěděl, že je potřeba vystoupit o schůdek výš a přehlédnout své dosavadní činy. Z této výšky pak uvidíš, co tě tak svazovalo a dělilo od volnosti a světla.

AFIRMACE:
Rozvíjím své pozorovací a tvořivé schopnosti pro rozvíjení duchovních vloh a vyšších hodnot. Nemusím být tak přísný ani k sobě, ani ke svému okolí.