Masáže proplácené pojišťovnami – rok 2015

.

Podmínky v roce 2016  >> ZDE <<

 

Pojišťovny

Vážení klienti,

po jednání s pojišťovnami jsem pro vás zpracoval jasný přehled s informacemi, které pojišťovny v roce 2015 proplácejí masáže a za jakých podmínek.


Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111

 • Bezpříspěvkoví dárci krve – rehabilitační aktivity lázeňského typu – masáže až 500,- Kč
  (Pro klienty, kteří darovali v daném kalendářním roce alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň.)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – 201

 • Na tělesnou regeneraci – masáže až 250,- Kč

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209

 • Balíček pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně – masáže až 800,- Kč
  (Pro klienty, kteří darovali krev minimálně jednou v posledních 12 měsících na území ČR.)
 • Balíček pro držitele Zlatého kříže – masáže až 3500,- Kč
  (Podmínkou je získání tohoto ocenění v průběhu roku 2015.)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207

 • Kredit pro bezpříspěvkové dárce krve – na rekondiční a rehabilitační aktivity – masáže až 1000,- Kč
  (Pro klienty, kteří v roce 2015 minimálně 2x darovali bezplatně krev.)
 • Ocenění dárci až 2000,- Kč
  (Pro držitele nové medaile prof. MUDr. Jana Jánského nebo Zlatého kříže ČČK.)
 • Kredit pro dárce orgánů a kostní dřeně – na rekondiční a rehabilitační aktivity – masáže až 3000,- Kč.