.
Loučím se s hotovostními penězi

Dlouhodobě je pro mě náročnější přijímat za ošetření odměnu hotovostí. Hmotnými předměty kolujícími v celé společnosti. Také práce s hotovostními penězi na pozadí je časově obtěžující. Nezáživné je skladování, zpracování. Uspořený čas může být věnován jinam. Stejně jako oholená hlava zbavuje nutnosti upravovat vlasy a umožňuje uspořeným časem kultivovat důležitější kvality.
Tyto důvody mě vedou k upřednostnění platby platební kartou přímo ve studiu WANG na terminálu.
Prosím, vezměte s sebou platební kartu, můžete-li.

Děkuji! Namasté. Namascar.