Hygienická opatření od 11.5.2020

Vladimír HAJDUK

Provozovatel:

 • Všeobecná sestra s oprávněním vydaným MZČR k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (MŠMT ČR)

Postupuji podle provozního řádu schváleného již v minulosti krajskou hygienickou stanicí:

 • Prostor je dostatečně větrán dvěma okny, dostatečně osvětlen.
 • Ve vedlejší místnosti je umyvadlo s přívodem pitné a teplé vody.
 • Sanitární zařízení (WC) je umístěno na podlaží s přívodem pitné a teplé vody, odvětráno.
 • Podlaha je omyvatelná.
 • Lehátko a povrchy se denně dezinfikují namokro.
 • Při používání dezinfekčních a chemických přípravků se postupuje dle návodu výrobce včetně poskytnutí první pomoci. Dezinfekční roztoky jsou připravovány podle návodu k použití.
 • Dezinfekce se provádí omýváním (podlahy, umyvadlo), otíráním (malé plochy, odkládací stolky, police, zrcadla, židle, kliky u dveří), postřikem (pracovní pomůcky včetně malých ploch).
 • Veškeré používané dezinfekční prostředky jsou v originálním balení a využívány k účelům tomu určeným.
 • V provozovně se nepoužívá prádlo, které lze vyvářet nebo prát a žehlit. Používají se pomůcky na jednorázové použití, konkrétně papírové ubrousky, jednorázové potahy na podhlavník, hygienická netkaná textilie k překrytí masérského lehátka, gumová podložka (po každém klientovi dezinfikováno), eventuálně jednorázová prostěradla z netkané textilie. Jednorázové pomůcky jsou po každém zákazníkovi vyměněny za nové a likvidovány.
 • Chemické přípravky k dispozici: Sanytol dezinfekční prostředky, Savo dezinfekční prostředky, Desprej, Mikasept KAS, Lavosept K, Lavosept K spray, Incidin Foam

Dále:

 • Masážní olej zahřívaný v ohřívači pro každého klienta odlévám do jednorázové plastové štamprlky, která je likvidována i s případným zbytkem masážního oleje. Nikdy nepřicházíte do kontaktu s olejem použitým dříve.
 • Před každou masáží a po každé masáži si myji ruce teplou vodou a mýdlem, používám dezinfekci určenou na ruce.
 • Lehátko je pokryto gumovou podložkou a jednorázovou netkanou textilií. Textilie je po každém klientovi likvidována, gumová podložka je dezinfikována chemickým přípravkem.

Nově zařazená opatření uvedená ve sbírce zákonů č. 224/2020, strana 1686, písmeno i), to jest:

 • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít
  – zajištěno
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry
  – zákazníci se nepotkávají a jsou objednáváni v časových odstupech
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
  – zákazník před vstupem do provozovny podepíše čestné prohlášení
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
  – zajištěno
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky
  – zajišťuje majitel budovy
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
  – zajišťuji prostředky s bakteri-, fungi- a virucidním účinkem
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
  – zajištěno
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou
  – zajištěno
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
  – zajištěno

V Hranicích, 10.5.2020                                              Vladimír Hajduk, v. r.