.
GANESHA

Ganéša, nebo také Ganapati, je nesmírně populárním bohem v Indii. Je vzýván za účelem odstraňování překážek, hlavně na počátku všech důležitých věcí a činů, jako je třeba cestování, stavba domu, psaní knihy nebo jen dopisu, ale také pro obdržení paranormálních sil a schopnosti rozlišování. Je rovněž bohem vzdělání, poznání a moudrosti, literatury a také krásných umění.
Veškeré duchovní rituály v hinduistické tradici začínají právě vzýváním boha Ganéši. V tantrické tradici se pak Ganéša považuje za ochránce a vůdce milostných vztahů, které se snaží vést k duchovnímu směřování. Je na něj pohlíženo jako na ztělesnění tantrických mysterií.
Podoba Ganéši
Ganéša bývá nejčastěji zobrazován jako malá zavalitá postava s velkým kulatým břichem, čtyřma rukama a sloní hlavou s jedním klem. Ve svých rukách drží nejčastěji sekyrku (ankush), oprátku (sash) a někdy také lasturu. V některých zobrazeních dělá čtvrtou rukou gesto, jímž dává najevo boží náklonnost, ale někdy bývá vyobrazen, kterak v ní drží ladhu (cizrnné cukroví) nebo lotos. Jeho oči září jako dva drahé kameny. Buď jede na, nebo je doprovázen krysou, která je vlastně démonem, jehož Ganéša dříve porazil a poté ho přijal jako svůj povoz.
Takové zpodobnění nemusí působit na racionálně založenou mysl příliš atraktivně. Zvířecí hlava a tlusté tělo přitahují pozornost dětí, avšak pro ty, kteří se již považují za dospělé, působí často směšně. To je však velký omyl, který nás někdy dokáže skrze jeho zevnějšek oklamat, neboť Ganéša je i patronem vytříbených bytostí, které nepodléhají iluzi podoby. Bohužel, kdo v něm není schopen spatřovat božské a je takto ošálen jeho zevnějškem, se stává obětí své těkavé mysli, což samo představuje jednu z největších překážek na duchovní cestě. Vnímání Ganéši jakožto božské síly má za následek kontrolu a zklidnění mysli, stejně tak dobře jako rozptýlení pochyb.
Hned několik atributů poukazuje, že Ganéša je Pánem sama Sebe, a že překonal dualitu tohoto světa. Ganéša vždy stojí či sedí s jednou nohou na zemi a druhou nad zemí. Vyjadřuje tím odpoutanost od světských starostí, zakotvenou v hlubokém poznání. Podobný atribut je jediný kel, přičemž se můžete dočíst hned několik příběhů, kterak o ten druhý přišel. Vyjadřuje tím svou stálost v Jednotě a vítězství nad dualitou světa. Na svém čele nosí symbol trojzubce, který poukazuje na vládu nad minulostí, přítomností i budoucností.
Ganéšovo “ vozidlo „, myška Múšika, symbolizuje lidskou mysl. Mysl je neúnavný nástroj člověka a jedině ten kdo ovládne ji, může si činit nárok být nazván Vinájakou. Vinájaka je ten, kdo je bez Pána nad sebou. Kdo je Sám sebou Pánem. Můžete si všimnout, že Múšika drží pokorně sladkou kuličku, symbolizující rozmanité potěšení světa a čeká na příkaz svého Pána. Tak chová se mysl ustálená v Jednotě. Ganéša, který je takto ustálen v Pravdě, si tak dopřává většího bříška, aniž by tím byl ovlivněn ve své podstatě. Myška Múšika, která je někdy také popisována jako krysa, se umí velmi dobře pohybovat v temnotě a umí se dostat do mnohých skrytých míst. Ganéša tak zvládá symbolicky procházet svým intelektem i temnou myslí a je proto pro nás i tím, kdo nás vede z temnoty ke světlu.
Slon, jako vegetarián představuje satvické, čisté vlastnosti. Sloní hlava poukazuje na moudrost a schopnost rozvahy. Slon i při své velikosti, umí svým chobotem manipulovat zručně jak s velkými, tak i s malými předměty. Podobně člověk může svou rozvahou učinit velké životní kroky i malé každodenní rozhodnutí. Tím více se mu bude dařit, čím více bude připoután k Bohu, a čím více bude odpoután od světského. Ganéša tak v jedné ze čtyř rukou drží laso či bič, kterým připoutává k Bohu a v druhé drže sekeru, přetíná pouta ke světu. Třetí rukou potom žehná a ujišťuje oddaného, že konéčné poznání, lotosový květ v ruce čtvrté, jej nemine.