.

ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM

KOMPLETNÍ POJEDNÁNÍ O HLAVNÍCH ENERGETICKÝCH DRAHÁCH


Slovo „čakra“ pochází z indického sanskrtu a znamená „kolo“, „vír“.

Čakry se z tohoto hlediska chápou jako energetické víry, kterými energie proudí do těla i z těla, shora dolů a také zepředu dozadu a opačně. Jogíni označují čakry také slovem „lotos“, protože indičtí mniši, kteří po dlouhém výcviku byli schopni čakry vidět, je viděli jako květiny – lotosy s množstvím okvětních lístků po okrajích. Lotos je symbolem duchovní očisty.
Ve starých indických spisech se tvrdí, že je na lidském těle 88 tisíc energetických center (čaker), z nich většina plní v energetickém systému člověka jen podpůrnou roli. Několik desítek center, tzv. vedlejších, které se nacházejí hlavně na dlaních, loktech, kolenech a chodidlech a hlavě, mají na naše zdraví znatelný vliv. Rozhodující však pro naše životy jsou centra hlavní, kterých je sedm, a probíhají vertikální osou těla. Každá z těchto čaker má sídlo v éterickém těle člověka, má svou odpovídající barvu a specifické vlastnosti, které ovlivňují pouze určité oblasti těla. Ve své podstatě jsou mnohodimenzionální a zakulacené do tvaru polokoule. Po osvícení dosahují tvar celé světelné koule.
Hlavní čakry (je jejich sedm) jsou rozmístěny podél páteře od křížové kosti po klenbu lebeční. Jsou propojeny třemi kanály: Ida, Sušumna a Pingala, kterými proudí energie čchi. Hlavní linie proudění energie Božským kanálem Sušumnou se jmenuje Hara.
Kanálem páteře, která je důležitá nejen jako osa kostry a ochrana míchy – nervového tkaniva- stoupá i tzv. síla kundalini – Šakti, zobrazována jako stočený had na spodním konci páteře – kostrče.
Každá čakra má 7 vrstev, které odpovídají aurického tělu.
Ve fyzickém těle korespondují tyto „aurické vrstvy“ s nervovými pletenci.
Energie země vstupuje do těla chodidly, putuje směrem vzhůru dolními končetinami, do první čakry na kostrči, postupuje podél páteře. Prochází všemi čakrami a vystupuje lebeční klenbou. Zemská energie – Jin energie = ženská energie.
Vesmírná energie vstupuje korunní čakrou a schází dolů páteří a vystupuje čakrami dlaní a chodidel. Vesmírná energie – jang energie = mužská energie.
Směr otáčení energie čakry je rozdílný u ženy a u muže. U muže každá druhá čakra má směr hodinových ručiček – pravotočivá – jang, ostatní směr proti hodinovým ručičkám (dvojitá spirála). U žen je to opačně, energie jin je levotočivá.
Množství energie v čakře je dáno rychlostí jejího otáčení. U zdravého a mladého člověka se všechny čakry točí rychle, mají stejnou rychlost a kužel energie vyzařuje daleko před tělo. Pokud se některá čakra zpomalí znamená to například stárnutí nebo nemoc.
Rychlost otáčení je možno zvýšit několika způsoby:
Fyzickými cviky – pomocí vybraných jógových cvičení zaměřených na páteř (viz cvičení 5 Tibeťanů). Zvýšení pružnosti páteře a namáhání svalů v jejím okolí způsobuje uvolnění energetických blokád v páteři a zvýšení energie v základních energetických drahách v páteři přes které proudí energie do čaker.
Psychofyzický cvičeními – část čínských cvičení qigong (nebo také tai-čchi) je zaměřena na obnovení toku energie v jednotlivých drahách. Cvičební systém je kombinace fyzických cviků a psychických cvičení zaměřených na kontrolu vnitřní energie silou vůle.
Psychické cvičení – přímé roztáčení čaker silou vůle a obrazotvornosti. Využívá se k tomu představa točícího kruhu uprostřed hlavy a na místě kde je čakra umístěna.
„Zdravou“ čakrou energie proudí volně, je v harmonii. U „nezdravé“ – zablokované dochází k narušení přirozeného toku energie (změna rotace, minimální pohyb). Pokud je zablokována, znamená nevyřešené životní problémy v dané oblasti čakry. Zablokování vyšší čakry může způsobit problémy toku energie i v níže položených čakrách.
Čakry mají svou fyzickou, mentální i duchovní hodnotu. Čakry na přední straně těla se vztahují k citům a emocím a odpovídající víře člověka. Na zadní straně těla se vztahují k vůli člověka. Barvy čaker korelují s vibracemi jejich jednotlivých frekvencí.
Spektrum barev: (od nejnižší frekvence po nejvyšší) – černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá a zlatá.

Aura – lidské energetické pole

1. aurická vrstva – fyzická je spojená s I. čakrou – Muládhára
2. aurická vrstva – éterická – zdravotní aura je spojena s II. čakrou – Svadhisthana ( „ether“ – stav mezi energií a hmotou)
3. aurická vrstva – astrální – emoční spojená s III. čakrou – Manipura. City jsou otiskem karmy, tělo v III. čakře nese informaci karmy. Informace získané od matky a ze zkušeností prožitého života.
4. aurická vrstva – mentální – myšlenková spojená se IV. čakrou – Anahata. Mentální vrstva závisí na fyzickém i emocionálním stavu člověka. Myšlenkový aspekt bytí, pokud je spojen s jasným, čistým cítěním tak IV. čakra je v harmonii.
5. aurická vrstva – jemná duchovní je spojena s V. čakrou – Visuddha. Karmické, kosmické propojení.
6. aurické tělo – živelné, statické a intuitivní je spojeno s VI. čakrou – Adžňa – nadvědomí, vidění minulosti i přítomnosti.
7. aurické tělo – stabilní, transcendentální tělo absolutní, duch spojené se VII. čakrou – Sahasrara.

I. čakra – Muladhara – kořenová, základní, opora

Symbol: Lotos se čtyřmi lístky
Poloha: Hrot kostrče mezi konečníkem a genitáliemi, 5 cm od hmotného těla
Období vývoje: Prvních 1 – 7 let života
Element: Země, Západ slunce
Barva: Červená
Aura: Éterická
Spojení se zemí. Souvisí s ní ekologie.
Vůle existence na materiální úrovni (výživa, útok, obrana, zachování druhu).
Vůle žít ve fyzické realitě, mít fyzickou energii = čakra zakotvení, bezpečí.
Má vztah k limbickému systému.
Láska k Matce zemi, společenství v přírodě. Reguluje přitažlivost a magnetismus se Zemí. Při plné funkci první čakry překonáváme strach ze smrti, osvobození se od závislostí, překonáváme životní překážky.
Kostrč funguje na fyzicko – éterické úrovni jako energetická pumpa a vypomáhá přímému toku energie podél páteře.
Pomocí první čakry jsme spojení s nevyčerpatelnou energií kundalini.
Smysl: Čich
Žlázy: Nadledvinky (+ III.čakra), předstojná žláza (+ II čakra)
Hormon: Kortizon
Funkce: Tvorba krve, stavba buněk, stavba kostí, nehtů, zubů, materializace DNA, schopnost regenerace po zátěži, bolest páteře v oblasti křížů. Tlusté střevo – buňky, anál, zadek / toxiny /. Prostata – zachování života. Nadledvinky – regulátor krevního oběhu a hormonů v krvi, vyrovnávání teploty v těle.
Základní otázky: Máme překonány pudy, tělesnost, závislost na majetkové jistotě?
Disharmonická funkce: Touha po majetku, jistotě, smyslové požitky jako je chuť na alkohol, sex, léky, lpění na lidech a věcech, agresivita, násilí, malá sebedůvěra, silný pud sebezáchovy, vykořisťování. Při nedostatečné funkci pocity cizince na Zemi.
Dysfunkce: Nadváha a obezita, zácpa – udržování toxinů v těle, porušení vylučování tlustým střevem a hromadění toxinů v krevním oběhu, žíly, revma, zlomeniny, poranění a amputace, transplantace a xenotransplantace jsou pro člověka se zablokovanou první čakrou nebezpečné. Tělo nepřijímá nic cizí. Hemoroidy, průjem, zánět střev, časté močení, ledvinové kameny, impotence, vaginismus, chlad v nohách, prasknutí vředů a nádory. Rozmnožování bakterií, hub, virů.
Hudba: Silně zdůrazňován rytmus „u“ – zpívaný v hlubokém „C“, zvuky přírody
Mantra: LAM
Harmonizační kameny: Achát, Heliotrop, Tygří oko, Hematit, Karneol, Rodochrozit, Rubín a Korál
Aktivační kameny: Červený jaspis a Granát
Vůně: Cedr, Hrebíček
Jóga: Hathajo, Kundalínská jóga

 

II. – Svadhisthana – sexuální čakra

Symbol: Lotos se šesti lístky
Poloha: Nad pohlavními orgány spojená s křížovou kostí, dva prsty pod pupkem.
Element: Voda, Měsíční světlo
Barva: Oranžová
Aura: Emocionální
Je sídlem nefiltrované emoce, sexuální energie a tvořivých sil. Je sídlem Šakti, tvůrčího ženského aspektu, rodící síly.
Vyzařuje směrem dopředu, na vnitřní energetický systém je napojena přes protilehlý bod na páteři (L5-S1). Navazování a udržování vztahů a radosti ze života. Vnímání vlastního těla, projevy lásky k opačnému pohlaví, dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti.
Smysl: Chuť
Žlázy: varlata, vaječníky
Hormony: Testosteron, estrogen a progesteron
Funkce vědomí: Získání zdraví, pohyb a odpočinek, splývání s proudem života
Funkce: Tvorba, zpracování, oběh = Čandra čakra, krev, lymfa, sperma, vlasy a pokožka, trávicí šťávy, moč, urogenitální systém, pohlavní orgány – prostata, mužské a ženské pohlavní znaky, reguluje menstruační cyklus, výživa plodu, sexuální zdraví, močový měchýř, ledviny. Oblast páteře v bederní části těla.
Základní otázky: Jak kontrolujeme emoce, celkové harmonizování vztahů, rodiny a nevytváření konfliktů?
Disharmonická funkce: Původ je v pubertě, odmítání sexuality, která se vybíjí přehnanými sexuálními fantaziemi, sex jako droga, nedostatečná výchova, nesprávné zacházení s tělem.
Dysfunkce: Původ v dětství, kdy chyběly doteky a něžnost od rodičů, v pubertě potlačení sexuálních tužeb až toho plynoucí mála sebeúcta, neprojevování emocí. Sexuální problémy, premenstruační syndrom, bolestivá menstruace, myomy, cysty, onemocnění dělohy a pohlavních orgánů, různé záněty, strach z výšek a létání, chybějící radost ze života (pouze plnění povinností), strach z doteků, nadměrné zdůrazňování nebo odmítání sexu.
Hudba: Plynulá, emoční – zvuk „o“ – zpívaný tónem „D“, zvuk tekoucí vody
Mantra: VAM
Harmonizační kameny: Opál, Ohnivý opál, Hyacint, ortoklas, Rutil a Citrín, Měsíční kámen
Aktivační kameny: Karneol a Zlatý topaz
Vůně: Ylang Ylang, Santal
Jóga: Tantraghan

 

III. – Manipura – čakra solar plexu – město drahokamů

Symbol: Lotosový květ s deseti lístky
Poloha: dva prsty nad pupkem, uprostřed těla, solární pletenec – solar plexus
Období vývoje: mezi 15. – 21. rokem života
Element: Oheň, Žluté slunce
Barva: Žlutá
Aura: Astrální
Akumuluje pránu, qi k léčení, centrum síly, naše vlastní slunce. Zásobárna kosmické energie. Sídlem osobnosti, společenská identifikace, síla vůle a přizpůsobení se druhým. Aktivní vztah k lidem. Řídí vědomé dýchání a tím přitahuje životní energii čchi, čímž se zesiluje a zvětšuje aura. Transformuje sluneční energii. Při plné aktivaci jsme zbaveni strachu a obav.
Vyzařuje směrem dopředu, je napojena na vnitřní enrgetický systém na páteři L1 – L2. Schopnost k individualitě. Staří Indové říkali, že kdo se umí koncentrovat na Manipuru, tak dosáhne všechno. Bolest a nemoci mizí, přání se naplňují a čas je překonán.
Smysl: Zrak
Žláza: Slinivka břišní (pankreas), Nadledvinky
Hormon: Inzulín, Adrenalin
Funkce: Žaludek, střeva, játra, žlučník a slezina, trávicí orgány, nervový systém, nervový systém a CNS, vědomé dýchání.
Základní otázky: neprosazují negativní ego, zda máme ideály, pracujeme pro druhé, děláme velké pozitivní projekty, intelektuální činnost?
Disharmonická funkce: Prosazování moci, dobývání a manipulace, vnitřní neklid a nespokojenost, která plyne z malého uznání, chybí vnitřní uvolněnost, myslíme pouze na uznání a vnější bohatství, hromadí se v nás emoce a pak vybuchneme z podrážděnosti do hněvu.
Dysfunkce: Strach, pocity viny, karmické zátěže (člověk se cítí jako oběť) pýcha, chybí energie. Blokujeme své pocity a nejsme napojeni na své výše já. Blok mezi láskou a sexem, city nám přerůstají přes hlavu, agresivita, deprese. Nové zážitky nám nahánějí strach, cítíme se neschopní.
Hudba: Ohnivé rytmy, zvuk otevřeného „o“ zpívané tónem „E“, ohnivá a orchestrální hudba
Mantra: RAM
Harmonizační kameny: Jantar, Tygří oko, Žlutozelený jaspis, Zlatý topaz, Záhněda a adulár
Aktivační kameny: Citrín
Vůně: Levandule, Rozmarýn, Bergamot
Jóga: Karamel

 

IV. – Anahata – centrum srdce

Symbol: Lotosový květ s dvanácti lístky
Poloha: Uprostřed hrudní kosti – v jamce, ve výšce srdce
Období vývoje: mezi 22. – 28. rokem života
Element: Vzduch, Tichá procházka v přírodě
Barva: Zelená
Aura: Astrální
Je transformátorem vnitřní energie jin-jang, která vyživuje orgány a systémy. Je bránou do Duše, sídlem nejhlubších pocitů lásky. Spojuje Duši s Duchem.
Napojena na vnitřní energetický systém na páteři na úrovni Th6 – Th7. Srdeční centrum dává schopnost akceptovat svět takový, jaký je. Procházejí zde energie z jednoho světa do druhého, správné rozdělení energie do celého těla. Schopnost akceptovat sám sebe a druhé. Musí mít energetický základ a ochranu v čakře solar plexus, aby nebyla přetížena. Je spojena i s rozvojem druhé čakry. „Budu tě milovat až když …“ Zádová strana čakry je spojena s egem. Pokud je otevřena, máme pozitivní postoj k dosažení svých cílů v životě, při blokádě máme pocit, že celý svět je proti nám a nic se nám nedaří. Takový člověk vytváří nepřátelské prostředí. Je to transformační čakra, přes kterou musí projít všechny energie, procházející z jednoho světa do druhého. Fyzická energie musí být transformována ve vyšší spirituální energii.
Funkce vědomí: Intelekt, logika, cílevědomost, odevzdanost
Smysl: Hmat
Žláza: Brzlík (dětská žláza)
Funkce: Srdce, cévy, spodní část plic a horní část hrudníku, tenké střevo, imunitní systém a lymfatický systém – brzlík krev a krevní oběh, cévy, vlasy, kůže. Centrum empatie – soucitu, vnímání krásy a harmonie. Vjemy se mění na pocity. Je centrem nepodmíněné lásky, kterou nelze mít ani ztratit, je věčná.
Řídí přijímání a dávání nepodmiňuje lásky. Čakra rovnováhy „já“. Ve spojení s vyššími čakrami se stává tato láska Bhakti – láskou Boží a vede k poznání Boží přítomnosti ve všem, k splynutí s nejhlubším jádrem Universa. Touha zažít všeobjímající lásku aktivuje tuto čakru. Základ lásky je soucit, porozumění a hluboká radost ze života. S jejím rozvojem rozvíjíme i šestou čakru – Adžna. Láska má léčivou sílu transformace a uzdravování. Distribuuje se energie Jin-Jang do 12 párových a ostatních meridiánů. Aktivita z každého z 12 plátků lotosu, se střídá v průběhu každých dvou hodin. Střídá se aktivita jin a jang.
Základní otázky: Jsem velkorysý, rozdávám nadbytek, ale ne naslepo? Vytváříme cestu samostatnosti a svobody druhým lidem?
Disharmonická funkce: Neschopnost přijímat lásku, otevřít se jí, odmítání lásky, vnitřní pancéřování se vůči bolesti a útoku.
Dysfunkce: Nevyrovnanost a deprese, fanatismus, černobílé myšlení, nadřazenost a netolerance. Taktéž mocenské nároky: „Miluji tě, když …“. I sebelítost je deformovaným citem, je to imitace lásky.
Hudba: Harmonická, sakrální, new age, klasika, povznášející ducha, vokál „a“ zpívaný tónem „F“
Mantra: JAM
Harmonizační kameny: Růženín, Malachit, Olivín, Avanturín, Chryzokol, Jadeit, Nefrit, Kunzit, Rodonit, Rodochrozit, Chryzoberyl, Chrysopras, Smaragd a Červený turmalín
Aktivační kameny: Heliotrop (zelenočervený jaspis)
Vůně: Růžový olej
Jóga: Bhaktijoga

 

V. – Visuddha – krční – centrum čistoty a komunikace

Symbol: Lotosový květ se šestnácti lístky
Poloha: 3 prsty nad jamkou hrudní kosti ve střední linii těla, oblast krku a štítné žlázy
Element: Éter, vlnění, Blankytná obloha
Barva: Světle modrá, tyrkysová až stříbrná
Aura: Karmická
Smysly: Sluch
Sbírá informace z pozemského života. Je to základní informační centrum Duše, umožňuje kontakt s duší. Centrum vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Spojuje nás s karmickým tělem.
Vyzařuje do aury směrem dopředu a je napojena na vnitřní energetický systém na krční páteři C6 – C7. Sebevyjádření a aktivní komunikace na všech úrovních. Přijímání odpovědnosti za potřeby své a ostatních. Harmonický rozvoj páté čakry je těsně propojen s rozvojem kvality srdeční čakry. Hlas, držení a řeč těla, mimika. Pokud funguje správně, dokážeme věci jasně pojmenovat způsobem, který vystihuje naši bytost. Jsme schopni vnímat i neverbální informace. Zadní aspekt čakry se nazývá „profesionální centrum“ a vyjadřuje jak vnímáme svou roli ve společnosti a ve své profesi. Pokud jsme si zvolili profesi, která nás naplňuje a přináší radost, je čakra v harmonii a přináší podporu Universa. V opačném případě hrajeme roli oběti a stěžujeme si na život. Ve starých spisech se uvádí, že tato čakra produkuje materii nesmrtelnosti, která je spalována Manipurou (III). Obrácením tohoto procesu lze zpomalit stárnutí. Tyrkysová barva představuje dobře rozvinutou komunikační schopnost a intuici. Blankytná znamená spojení s Duchem, přijímání a zpracování Pravdy, Stříbrná znamená předávání a realizování Pravdy. Práce s touto čakrou umožňuje posílat energo-informaci na velkou vzdálenost. Rozvinutá nám dává schopnost rozlišovat myšlenky od emocí a těla. Myšlenky nejsou obrazem pocitů a fyzického stavu.
Žláza: Štítná žláza
Hormon: Tyroxin
Funkce: Oblast krku a šíje, zátylek, spodní čelist, uši, hrtan, hlasové ústrojí, horní část plic, průdušky, hltan a ramena. Centrem očišťování a odstraňování jedů z těla. Štítná žláza, příštítná tělíska – růst kostry a vnitřních orgánů, vyváženost tělesného a duchovního růstu, reguluje metabolismus a rychlost přeměny výživy. Výměna jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.
Základní otázky: Jsme tvořiví, nápadití, pracujeme na inteligentních projektech, rozvíjíme ducha?
Disharmonická funkce: Řeč je neuhlazená, hrubá, studená. Objevuje se koktání, slova nemají hlubší obsah, zneužívání slov, projev manipulace, upozorňování na sebe různými způsoby a výřečností.
Dysfunkce: Hlas bez modulace, strach ukázat se takovým jakým jsme, negativní a zmatené představy o realitě. Izolace, strach před soudem ostatních projevit vnitřní poznání. Plachost, tichost, uzavřenost, málo projevená spiritualita, nedůvěra ke své intuici. Oddělování vnějšího světa od vnitřního.
Hudba: Horní harmonické tóny, sakrální a meditační hudba, vokál „e“ zpívaný tónem „G“, meditativní zpěv, klidná hudba s ozvěnou
Mantra: HAM
Harmonizační kameny: Tyrkys, Akvamarín, Safír, Adulár, Lazurit, světle modrý a modrozelený Turmalín, Chalcedon
Aktivační kameny: modrý Achát a Celestin
Vůně: Šalvěj, Eukalyptus
Jóga: Mantra

 

VI. – Adžňa – čelní – řídící centrum

Symbol: Lotosový květ nemá žádné lístky ale úzce spolupracuje s medulární čakrou, která má lotos s 96 lístky (2 x 48).
Poloha: Jeden prst nad linií obočí uprostřed čela, je propojena s medulární čakrou, která je uprostřed hlavy – mozku s vyspělostí se tento bod mění a posouvá.
Barva: Indigová, žlutá, fialová
Aura: Intuitivní
Smysly: Všechny, nadsmyslové vnímání
Transformuje kosmickou energii do PSÍ energie. Sídlem vyšších duchovních sil. Zde se akumuluje psychická energie při okamžiku smrti, když vstupujeme do vyššího bytí. Jasnovidnost, telepatie, představivost. Vyzařuje směrem dopředu, je propojena na vnitřní energetický systém ve výši druhého krčního obratle. „Třetí oko“, nacítění a pochopení vlastní cesty spirituální schopností, pochopení celistvosti. Je to intuice, vnímání za hranice fyzických smyslů. Šestá čakra se může harmonicky vyvíjet pouze když všechny čakry na nižší úrovni jsou dokonale průchozí. Je třeba se zbavovat emocionálního odpadu, nechodit spát v hněvu a v sebelítosti. Abstraktní myšlení, moudrost a pochopení, vizualizace a pochopení mentálních pojmů. Jestliže je zablokována, má člověk sice množství tvůrčích nápadů, ale nedokáže je realizovat. Žlutá barva je racionální intelektuální, královsky modrá je intuice a ucelenost procesu. Fialová je nadsmyslové vnímání. Indigová je spojení s universem. Duchovních očí máme 7. Dvě řídí naše smyslové oči, vnější zrak. Ostatní řídí a umožňují vidět jiné dimenze času, prostoru a nekonečna. Osvícená šestá čakra je zvětšená, transformuje se na zlatou zářivou kouli přesahující průměr hlavy. Její střed je ve středu hlavy tam, kde je medulární čakra. Ta se spojí s šestou čakrou a rotují jako žhnoucí slunce. Povznáší Ducha k Poznání nirvány.
Je centrem rozlišování, paměti a vůle. Překládá obrazy nabité city, které jsou vysílány v jasnovidné komunikaci v různých dimenzích. Ve spojení se čtvrtou čakrou můžeme léčit, transformovat a programovat na dálku. Vše se stává jasným a zřetelným.
Sídlem projevu, materializace a dematerializace, čímž si vytváříme nové reality. Vývojem vědomí se postupně čakra otevírá a aktivuje. Tehdy začínáme stále více vědomě ovládat své zafixované emoce, které řídí našeho Ducha. Duch je mistrem, ale do té doby je jen sluhou, dokud ho neosvobodíme od emocí.
Žlázy: Epifýza
Hormon: Melatonin
Funkce: Centrální nervový systém, mimosmyslové vnímání, intuice, výše vědomí. Kontroluje míchu. První a šestou čakru.
Základní otázky: Máme pozitivní ideje, ukazujeme druhým cestu, víme jak pomáhat, ovládat své tělo, zda jsme procitnutí, vedeme elegantní a správný život, jsme aktivní učitelé, kteří dělají z dalších lidí učitele, transformování hmoty?
Dysfunkce: labilita, neschopnost najít svou cestu, svůj způsob života, nesmyslnost života, žádný vztah k Bohu.
Smysl: Zrak
Hudba: Zvuky, které otevírají ducha, new age, kosmická hudba, J.S. Bach, vokál „i“ zpívaný tónem „A“
Mantra: ÓM
Harmonizační kameny: Lazurit (lapis lazuli), Safír indigové barvy, Zirkon, světlý Ametyst a Čaroit
Aktivační kameny: Sodalit, Azurit a Fluorit
Vůně: Máta peprná, Jasmín
Jóga: Dnania, Jantra

 

VII. – Sahasrara – korunní – čakra temene hlavy

Symbol: Lotosový květ s tisíci lístky
Poloha: Tři prsty nad temenem hlavy, kde je měkká prohlubeň – fontanela, tam kde se kroutí do spirály vzrostlé vlasy. V jejím středu je bindu čakra.
Barva: Fialová – odpuštění, láska
Aura: Ducha svatého
Barva: Zlatá – Zlatá koruna nad hlavou, probouzí boží vědomí
Pokud máme otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváme podstatu viditelných věcí, plní se nám přání, protože jsme spjati se silou světla ve všech věcech a tak přitahujeme to, co si přejeme. Vyzařuje do všech stran. Očišťuje vědomí, spojení s vyššími duchovními bytostmi. Čisté úmysly a čisté myšlenky. Propojení s vnitřním energetickým systémem přes mistrovský bod na temeni. Vesmírná jednota, spojení na všech rovinách. Chová se pasivně, dokud se člověk nenaučí ovládat a milovat kvalitu ostatních šesti čaker.
Funkce vědomí: Vědomí sebe sama, Svoboda, nezávislost, reprezentuje stupeň vědomí, kterého jsme dosáhli.
Základní otázky: Spolupracujeme s Nebeskými bytostmi, jak kvalitně a zda se předáváme Božské prozřetelnosti, osvobození od vlivů hmoty a reinkarnací.
Žlázy: Hypofýza ve spolupráci s hypothalamem
Funkce: Velký mozek
Hudba: Ticho, vhodná je hudba, která tě na ticho připravuje, zvuk hlásky „m“ zpívaná tónem „H“. Je to trvalé bzučení bez hranic a struktury.
Mantra: AUM
Harmonizační kameny: Fialový Fluorit, Spinel, Křišťál, bílý Opál, Diamant a Jadeit
Aktivační kameny: tmavě fialový Ametyst a Sugilit
Vůně: Kadidlo, Lotos

Základní pojmy

prána (indický pojem) = qi / chi / ki / qi (čínský pojem) – energie, původní praenergie obsažená v celém vesmíru. V lidském organismu se nazývá také bioenergie, bioplazma.
nádí (Indie) = meridián (Čína) – energetické dráhy v lidském organismu, kterými teče prána.
čakra (Indie) – energetické centrum. Přijímá pránu z okolí – ze stravy az vesmíru, zpracovává ji, akumuluje ji, dodává do nádí. Vypadá jako rotující kužel, s vrcholem v míše. Rotuje ve směru hodinových ručiček (pokud se díváme na ciferník na břiše.).
Sušumna, merudanda, ida, Pingala (Indie) – nejdůležitější energetické dráhy, které jsou uloženy v míše. Sušumna je na zadní straně míchy (směrem k zádům), merudanda je vpředu (k hrudníku), ida je směrem k levé ruce a Pingala je vpravo. Na sušumne leží počáteční body všech čaker (vrchol kužele).
aurální tělo = jemné tělo = energetické tělo = vibrační pole = biopole – energetický obal našeho fyzického těla. Tvoří energetický ochranný štít, obsahuje naši paměť a tvoří další úrovně vědomí. Každá čakra vytváří zároveň jedno aurální tělo totožné barvy.
mantra – speciální slovo, které zvukovou vibrací pomáhá roztočit příslušnou čakru.