Posts in Category: Spiritualismus

Duchovní stupně

Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi, z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním, jež nás vedou k dokonalosti.

~

– 1 –

První fáze se vyznačuje nevědomostí či úplnou absencí poznání, někdy dokonce i absencí znalostí týkajících se skutečné povahy reality a ducha. V této fázi se nachází většina lidských bytostí dnešní doby. Bytostí, které slepě omezují své poznání na to, co mohou vnímat svými pěti smysly nebo na poznatky mechanické vědy a technologií.

Vnímáte duchy a jiné entity? Zůstala vám tato schopnost?

Všichni jsme stejní lidé. Naše podstata je absolutně identická – fyzická schránka a duchovní energie. Nikdo není výjimkou. Všichni lidé měli, a já jsem přesvědčen, že i dnes mají, šestý smysl předurčený ke schopnosti využít svoji intuici, předvídat situace, předvídat scénáře, umět přetvořit myšlenku v energii a energii v čin. Vlivem civilizace a neustálé potřeby většiny lidí vše změřit, zvážit, vyfotografovat atd. se tento šestý smysl dostal do pozadí. Dostal se do zapomnění a není využíván. Avšak někteří lidé tento smysl stále využívají. Někdy jsou považováni za divné a hodné pohledu skrz prsty. Zcela zbytečně.