Duchovní stupně

Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi, z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním, jež nás vedou k dokonalosti.

~

– 1 –

První fáze se vyznačuje nevědomostí či úplnou absencí poznání, někdy dokonce i absencí znalostí týkajících se skutečné povahy reality a ducha. V této fázi se nachází většina lidských bytostí dnešní doby. Bytostí, které slepě omezují své poznání na to, co mohou vnímat svými pěti smysly nebo na poznatky mechanické vědy a technologií.

Kraniosakrální terapie pomáhá odstranit bloky a harmonizovat organismus

Video na konci článku.

Kraniosakrální terapie a kraniosakrální biodynamika jsou jemné metody, které urychlují a zesilují samoléčebné schopnosti lidského organismu. Za tajemně znějícím názvem se skrývá poměrně moderní terapie, kterou však klasická medicína poněkud zpochybňuje, je totiž postavena na teoriích, které nejsou v souladu s řadou předpokladů anatomie, jak ji vnímá medicína. Přesto se tato metoda užívá a má své pozitivní výsledky na lidské tělo i duši.

Seznam potíží, při kterých je moxování první volbou

  • nadměrná citlivost na chlad v kterémkoli věku
  • preventivně při sklonu k častému nachlazení, poruchách imunity, zahlenění
  • doplnění tepla namáhanému organismu (sportovci, osoby pracující v chladu)
  • chladné končetiny

Eradikace parazitů východní medicínou

Možná máte cizopasníka i vy. Nebylo by to nic neobvyklého, jelikož paraziti jsou všudypřítomní. Záleží však hodně na tom, jaký má člověk životní styl a v jakém prostředí se pohybuje.

Vnitřními parazity jsou daleko více ohroženi lidé, kteří se stýkají s malými dětmi. Jak víme, malé děti svými ne vždy ideálními hygienickými návyky bývají prvním stanovištěm parazita. Zároveň dlouhodobou živnou půdou pro další šíření. Dále jsou v nevýhodě těhotné ženy, zastánci paleo stravy či masožravci. Neměli bychom zapomenout na majitele koček a psů, kteří bývají taktéž výbornými nositeli a tedy zároveň přenašeči.

Několik zajímavých faktů o zívání

Ayurveda jako východní směr medicíny se častokrát zabývá příčinami nemocí a okolnostmi, které jsou s nemocemi spjaty. S okolnostmi, které zdánlivě s nemocí nesouvisejí, ale opak je většinou pravdou. V tomto článku vám řeknu řadu faktů, které jste možná o zívání nevěděli.

Systém sedmi čaker

Systém sedmi čaker je součástí indického systému jógy, proto se používají jejich sanskrtská jména. Samotné slovo čakra pochází ze sanskrtu také a znamená kolo nebo vír. Čaker v józe existuje mnohem více, ale sedm je považováno za hlavní energetická centra. Buddhistický systém například používá pět energetických center s poněkud jiným významem a dále šest semenných míst energetického těla, kde se hromadí karmické příčiny pro zrození v různých sférách existence.

Jak jsem potkal akademického malíře

Před pár dny jsem jel opět na noční službu do nemocnice…vlakem, jako obvykle.
Nastupoval jsem do vlaku a zavíral za sebou dveře, když dobíhal pán. Takže jsem dveře pootevřel, jelikož se opravdu snažím nedělat naschvály (a daří se mi to) a nechtěl jsem, aby to zavření dveří před nosem vypadalo jakkoliv záměrně a vypočítavě.

Vnímáte duchy a jiné entity? Zůstala vám tato schopnost?

Všichni jsme stejní lidé. Naše podstata je absolutně identická – fyzická schránka a duchovní energie. Nikdo není výjimkou. Všichni lidé měli, a já jsem přesvědčen, že i dnes mají, šestý smysl předurčený ke schopnosti využít svoji intuici, předvídat situace, předvídat scénáře, umět přetvořit myšlenku v energii a energii v čin. Vlivem civilizace a neustálé potřeby většiny lidí vše změřit, zvážit, vyfotografovat atd. se tento šestý smysl dostal do pozadí. Dostal se do zapomnění a není využíván. Avšak někteří lidé tento smysl stále využívají. Někdy jsou považováni za divné a hodné pohledu skrz prsty. Zcela zbytečně.

Mě prostě někdo neviditelný zkouší…

Dnes brzy ráno jsem jel na denní službu.
Chtěl jsem si koupit jízdenku a paní za pokladnou mě poprosila, jestli bych mohl nevidomého mladého pána doprovodit na nástupiště.
Proč ne, říkám si. Dobrý skutek.

Maté aneb Cesmína paraguayská

Jak správně připravit nápoj „Maté“ z Cesmíny paraguayské? Je vhodné tento nápoj popíjet denně? Překyseluje nebo jak to s ním tedy vlastně ve skutečnosti je? Poradím vám.